Spotkanie Baltic Science Network | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie

-A A +A

Spotkanie Baltic Science Network

Wystąpienie podczas spotkania BSNW Sopocie na Wydziale Zarządzania 10-11 kwietnia spotykają się partnerzy projektu Baltic Science Network.

Uniwersytet Gdański jest partnerem w projekcie Baltic Science Network (BSR INTERREG 2014-2020). Członkowie konsorcjum opracowują rekomendacje i narzędzia dla ministerstw i innych instytucji odpowiedzialnych za naukę i badania w zakresie rozwoju polityki naukowej na poziomie makroregionalnym w obszarze Regionu Morza Bałtyckiego (RMB). Celem projektu jest podniesie poziomu doskonałości naukowej i innowacyjności w całym RMB. W ramach projektu przygotowywane są strategie i programy transgraniczne wpierające szkolnictwo wyższe, badania naukowe i innowacje. Działania koncentrują się na trzech głównych obszarach:

  1. wspólnych strategiach dotyczących konkretnych obszarów badawczych i poprawie wykorzystania istniejącej infrastruktury badawczej,
  2. wypracowaniu propozycji narzędzi mobilności,
  3. rekomendacjach dotyczących zwiększenia partycypacji państw o niższym wskaźniku innowacyjności w inicjatywach europejskich/ międzynarodowych.

Więcej o projekcie: http://www.baltic-science.org/

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maciej Goniszewski
Treść wprowadzona przez: Maciej Goniszewski
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 10 kwietnia 2018 roku, 11:40