Dofinansowanie do ekologicznych badań | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie

-A A +A

Dofinansowanie do ekologicznych badań

Muszla na ręce Photo by Biel Morro on UnsplashZarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku poinformował o rozstrzygnięciu dwóch konkursów, w których wziął udział Uniwersytet Gdański.

Wśród projektów zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia Konkursu na zadania z zakresu ochrony przyrody dla województwa pomorskiego (edycja 2018) znalazły się:

  • Biologia rozmnażania i żywotność nasion elismy wodnej (Luronium natans) jako podstawa reintrodukcji tej rośliny na terenie województwa pomorskiego - dr Małgorzata Kapusta, Wydział Biologii;
  • Ochrona zasobów genowych dziko rosnących zagrożonych gatunków roślin naczyniowych Pomorza Gdańskiego - dr Magdalena Lazarus, Wydział Biologii.

https://wfos.gdansk.pl/konkursy/konkurs-na-zadania-zakresu-ochrony-przyrody-wojewodztwa-pomorskiego-edycja-2018

Projekty zakwalifikowane do dofinansowania ze środków WFOŚiGW wyłonione w wyniku rozstrzygnięcia Konkursu na zadania z zakresu edukacji ekologicznej dla województwa pomorskiego (edycja 2018) to:

  • Promowanie kształcenia ekologicznego zgodnie z zasadą najlepszego wykorzystania surowców - dr Anna Gołąbiewska, Wydział Chemii;
  • Stanowisko edukacyjne do absorpcji CO2 - dr Joanna Nadolna, Wydział Chemii;
  • Organizacja warsztatów „Wykorzystanie organizmów roślinnych w monitoringu ekosystemów wodnych” - dr Aleksandra Zgrundo, Wydział Oceanografii i Geografii;
  • Wybrane grupy roślin jako promotorzy idei zachowania i ochrony różnorodności gatunkowej oraz siedliskowej ­- dr hab. Joanna Jakóbkiewicz-Banecka, prof. UG, Wydział Biologii.

https://wfos.gdansk.pl/konkursy/konkurs-na-zadania-zakresu-edukacji-ekologicznej-dla-wojewodztwa-pomorskiego-edycja-2018

 

Photo by Biel Morro on Unsplash

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maciej Goniszewski
Treść wprowadzona przez: Maciej Goniszewski
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 11 kwietnia 2018 roku, 15:51