Prawne aspekty udziału państwa w gospodarce | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie

-A A +A

Prawne aspekty udziału państwa w gospodarce

Baner konferencjiKatedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska oraz Katedra Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego mają zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt.: „Prawne aspekty udziału państwa w gospodarce” wszystkie osoby zainteresowane problematyką prawną związaną z działalnością gospodarczą z udziałem Skarbu Państwa, a przede wszystkim: przedstawicieli świata nauki, prawników, praktyków oraz studentów prawa, administracji i ekonomii ze wszystkich ośrodków akademickich w Polsce.

Konferencja odbędzie się w Gdańsku 20 kwietnia 2018 roku o godzinie 10:10 na Wydziale Prawa i Administracji UG (Audytorium C). Udział w konferencji jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w wydarzeniu prosimy o potwierdzenie udziału za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: robert.obrzud@prawo.ug.edu.pl - w terminie 18 kwietnia 2018 roku.

Zgłaszając uczestnictwo prosimy o podanie: imię i nazwisko, nazwę instytucji, z której uczestnik pochodzi (afiliacja). W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt za pomocą e-mail: robert.obrzud@prawo.ug.edu.pl lub telefoniczny: +48 506 875 256 (w godzinach od 8:00 do 16:00).

Organizatorzy przewidują wydanie recenzowanej publikacji pokonferencyjnej, na którą złożą się wygłoszone referaty oraz zgłoszone przez uczestników konferencji artykuły.

PROGRAM KONFERENCJI

9:30–10:10          Rejestracja Uczestników Konferencji               

10:10-12:00      Panel I

Moderator: dr hab. Andrzej Powałowski, profesor nadzwyczajny

10:10 - 10:25

Wystąpienie dr hab. Filipa Grzegorczyka, prof. UEK, Prezesa Zarządu TAURON Polska Energia

10:25 -10:40

Dr hab. Anna Dobaczewska, profesor nadzwyczajny (Uniwersytet Gdański)

„Polityka podatkowa jako instrument wpływu państwa na gospodarkę”

10:40-10:55

Dr hab. Henryk Nowicki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

„Zamówienia publiczne elementem polityki gospodarczej państwa”

10:55-11:10

Dr Michał Biliński (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

„Wykonywanie monopolu państwa w zakresie urządzania gier hazardowych”

11:10-11:25

Prof. dr hab. Bartosz Rakoczy (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

„Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskiej jako przedsiębiorca”

Dyskusja plenarna

12:00-12:30        Przerwa kawowa

12:30-14:00      Panel II

Moderator:  prof. dr hab. Andrzej Kidyba

12:30-12:45

Dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, profesor nadzwyczajny (Uniwersytet Gdański)

„Realizacja misji publicznej w ustawie o zarządzaniu mieniem państwowym”

12:45-13:00

Dr hab. Andrzej Powałowski, profesor nadzwyczajny (Uniwersytet Gdański)

„Reglamentacja działalności gospodarczej”

13:00-13:15

Dr Kajetan Górny (Uniwersytet Zielonogórski)

„Wybrane problemy odpowiedzialności organów w żegludze śródlądowej”

13:15-13:30

Dr Anne-Marie Weber-Elżanowska (Uniwersytet Warszawski)

„Nowelizacja regulacji udziału przedstawicieli pracowników radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa”

13:30-13:45

Dr Michał Zieliński (Uniwersytet Zielonogórski)

„Zmiany w funkcjonowaniu dialogu społecznego w świetle obowiązywania ustawy o Radzie Dialogu Społecznego”

Dyskusja plenarna

14:00-14:10        Zamknięcie Konferencji

14:10-14:40      Obiad

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maciej Goniszewski
Treść wprowadzona przez: Maciej Goniszewski
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 13 kwietnia 2018 roku, 21:27