Statuetka dla UG potwierdzająca wyróżnienie HR Excellence in Research | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie

-A A +A

Statuetka dla UG potwierdzająca wyróżnienie HR Excellence in Research

Excellence in ReseaarchPo przedłożeniu Komisji Europejskiej raportu z realizacji zadań nałożonych na Uczelnię w związku z otrzymaniem wyróżnienia HR Excellence in Research Uniwersytet Gdański otrzymał statuetkę potwierdzającą uzyskanie tego wyjątkowego logo, co oznacza stosowanie najwyższych standardów zarówno w prowadzeniu badań naukowych, jak i zatrudnianiu naukowców.

Uniwersytet Gdański złożył do Komisji Europejskiej raport z realizacji zadań nałożonych na Uczelnię w związku z otrzymaniem wyróżnienia HR Excellence in Research. 19 kwietnia 2018 roku przedstawiciel Komisji Europejskiej przekazał naszej Uczelni statuetkę potwierdzającą uzyskanie tego wyjątkowego znaku jakości.

Warto dodać, że dr Katarzyna Świerk Kierownik Biura Nauki i Współpracy z Zagranicą UG została ekspertem Komisji Europejskiej oceniającym wnioski związane z HR Excellence in Research.

W związku z możliwością posługiwania się logo HR Excellence in Research został także opracowany plan działań na kolejne 3 lata.

Uniwersytet Gdański, jako drugi uniwersytet w Polsce, otrzymał wyróżnienie HR Excellence in Research 18 kwietnia 2016 roku. Jest to znak jakości potwierdzający stosowanie najwyższych standardów w badaniach naukowych i zatrudnianiu kadry naukowej.

Komisja Europejska przyznaje logo HR Excellence in Research instytucjom badawczym, które wdrażają zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”, zobowiązujące instytucje naukowo-badawcze do tworzenia przyjaznych warunków pracy i rozwoju kariery naukowej oraz przejrzystych procesów rekrutacji pracowników naukowych.

Proces przyznawania tego wyróżnienia jest jednym z działań Komisji Europejskiej w ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers, która ma podnosić atrakcyjność warunków pracy naukowców w UE. Działania te mają się przyczynić do zwiększania liczby pracowników naukowych instytucji europejskich.

Poszerzenie umiędzynarodowienia Uczelni to także jeden z celów Uniwersytetu Gdańskiego. Działania w ramach znaku jakości HR Excellence in Research są jednym z elementów strategii UG w tym zakresie.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Demartin
Treść wprowadzona przez: Marta Demartin
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 25 kwietnia 2018 roku, 13:08