Folkowe Wakacje 2018 | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie

-A A +A

Folkowe Wakacje 2018

Dzieci podczas zajeć w Jantarze Fot. Maciej GoniszewskiZespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Gdańskiego JANTAR zaprasza wszystkie dzieci w wieku 6-12 lat na letnie warsztaty taneczne - Folkowe Wakacje 2018. Zajęcia programowe odbędą się w godzinach 9:00-15:00 a opieka nad dziećmi sprawowana będzie w godzinach 7:30-16:30. Do wyboru są trzy terminy pięciodniowych warsztatów: 25 – 29 czerwca, 09 – 13 lipca i 27 – 31 lipca.

Organizatorem warsztatów „FOLKOWE WAKACJE” jest Akademickie Centrum Kultury UG „Alternator” we współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Artystycznych „Jantar”.

Głównym celem warsztatów jest edukacja artystyczna dzieci. Z myślą o nich organizator przygotował program zajęć, które poprowadzą wykwalifikowani instruktorzy oraz osoby posiadające wszelkie niezbędne uprawnienia do sprawowania opieki nad dziećmi. Podstawą programu każdego dnia będą zajęcia taneczne (tańce polskie, taniec klasyczny i towarzyski), muzyczne (śpiew i rytmika), teatralne oraz plastyczne.

W warsztatach mogą wziąć udział dzieci w wieku 6-12 lat. W szczególnych przypadkach dopuszcza się udział dzieci spoza wskazanego przedziału wiekowego. Minimalna ilość uczestników wynosi 10 osób. Zapisy odbywają się do wyczerpania miejsc za pośrednictwem formularza na stronie internetowej: https://folkowe.sia-jantar.pl/zgloszenie.php.

Warunkiem potwierdzenia zgłoszenia jest przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej oraz potwierdzenia opłacenia zaliczki na adres: jantar@ug.edu.pl nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem wybranego turnusu.

MIEJSCE: Budynek Akademickiego Centrum Kultury UG „Alternator”, ul. Wita Stwosza 58.

OPŁATY

Opłata za 5 dni warsztatów wynosi:

• 270 zł dla dzieci pracowników Uniwersytetu Gdańskiego;

• 320 zł dla dzieci uczestniczących w zajęciach tanecznych Jantar Junior w roku szkolnym 2017/2018;

• 390 zł dla pozostałych dzieci.

Zaliczkę w wysokości 100 zł można wpłacać:

1) gotówką w siedzibie Akademickiego Centrum Kultury UG (ul. Wita Stwosza 58 pok. 109) w godz. 8:00-16:00;

2) przelewem na konto Uniwersytetu Gdańskiego: 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415 – tytuł przelewu: 510-R520-S316-18 – imię i nazwisko dziecka/dzieci.

UWAGA! Nie opisanie wpłat według wzoru może utrudnić lub uniemożliwić jej zlokalizowanie.

Pozostałą część kwoty należy opłacić gotówką, pierwszego dnia warsztatów przed rozpoczęciem zajęć, u koordynatora „Folkowych Wakacji”.

W przypadku rezygnacji z udziału dziecka w warsztatach w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem wybranego turnusu, zaliczka podlega zwrotowi. Jeśli rezygnacja następuje po tym terminie, zwrot zaliczki nie przysługuje.

W przypadku udokumentowanych wypadków losowych lub choroby poświadczonej przez lekarza rodzice/opiekunowie prawni mogą otrzymać zwrot kosztów za niewykorzystaną część warsztatów z wyjątkiem kosztów już poniesionych przez organizatora.

W przypadku nieodebrania dziecka w wyznaczonych godzinach, pobrana zostanie opłata dodatkowa w wysokości 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

Więcej informacji na stronie Folkowe Wakacje 2018

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maciej Goniszewski
Treść wprowadzona przez: Maciej Goniszewski
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 17 maja 2018 roku, 10:06