Umowa ramowa pomiędzy UG a Gdańskim Urzędem Pracy | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie

-A A +A

Umowa ramowa pomiędzy UG a Gdańskim Urzędem Pracy

JM Rektor UG prof. Jerzy Piotr Gwizdała i Dyrektor Roland BudnikWspółpraca m.in. w zakresie organizacji staży dla studentów i absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego, koordynowania programów stażowych oferowanych i finansowanych przez Urząd Pracy dla osób bezrobotnych, organizacji szkoleń i rozwoju młodzieży oraz dorosłych związanych z Uczelnią w ramach działalności Centrum Rozwoju Talentów – to główne obszary wspólnych działań Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Urzędu Pracy w ramach podpisanej umowy ramowej.

Umowa została podpisana 4 czerwca 2018 na Uniwersytecie Gdańskim. Ze strony Uniwersytetu Gdańskiego umowę podpisał JM Rektor UG prof. Jerzy Piotr Gwizdała, natomiast ze strony Gdańskiego Urzędu Pracy – Dyrektor Roland Budnik.

Główne cele współpracy:

- organizacja staży przeznaczonych dla studentów i absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego, oferowanych i finansowanych przez Urząd Pracy na określonych warunkach

- koordynowania programów stażowych oferowanych i finansowanych przez Urząd Pracy dla osób bezrobotnych w celu zdobycia doświadczenia zawodowego w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego

- organizacja szkoleń przeznaczonych m.in. dla pracowników uniwersyteckich w ramach dostępnych konkursów/funduszy/ofert, których koordynacją i dofinansowaniem zajmuje się Urząd Pracy w szczególności w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

- rozwój młodzieży oraz dorosłych związanych z Uniwersytetem Gdańskim w ramach działalności Centrum Rozwoju Talentów, placówki rozpoznającej talenty i predyspozycje społeczeństwa

- uczestnictwo społeczności uniwersyteckiej w programach koordynowanych przez Urząd Pracy

- współpraca przy organizacji konferencji i innych form przekazywania wiedzy i doświadczeń niezbędnych dla rozwoju lokalnego społeczeństwa

- wspólne projekty rozwojowe

- opracowywanie analiz, ekspertyz i opinii na potrzeby Urzędu Pracy, w tym wydawaniu odpłatnych opinii na potrzeby prowadzonych prac

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maciej Goniszewski
Treść wprowadzona przez: Maciej Goniszewski
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 5 czerwca 2018 roku, 13:45