Drama i zabawa w edukacji | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie

-A A +A

Drama i zabawa w edukacji

Dzieci przebrane za Spidermana i Kapitana Amerykę Fot. Photo by Steven Libralon on Unsplash11 czerwca o godz. 16.30 na Wydziale Nauk Społecznych w Sali A 210 odbędzie się spotkanie szkoleniowo- informacyjne z realizatorami projektu ARTPAD (Achieving Resilience through Play and Drama) w ramach europejskiego programu Erasmus+. Celem projektu jest wzmacnianie odporności psychicznej wśród dzieci i młodzieży z zastosowaniem dramy i zabawy.

Zajęcia wykładowe i warsztatowe skupione będą wokół tematyki wybranych sposobów poprawy jakości życia dzieci i młodzieży zmagających się z wyzwaniami w przedszkolu, szkole, grupie rówieśniczej i w rodzinie. Organizatorzy opowiedzą o rezyliencji (prężności psychicznej), wzbudzającej rosnące zainteresowanie naukowców i praktyków. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną innowacyjne metody wspierania rezyliencji w sytuacjach kryzysowych. Organizatorzy i uczestnicy poszukają odpowiedzi na ważne dla rozwoju i przyszłości młodego człowieka pytania :

  • Jak uczestnicząc w dramie i zabawie dzieci rozwijają oraz wzmacniają swoje kompetencje?
  • Dlaczego drama i zabawa są ważne dla odporności psychicznej i dla podejmowania życiowych wyborów na tym etapie życia?
  • Jakie znaczenie ma rezyliencja dla angażowania się w edukację formalną i nieformalną?

 

Termin/Miejsce: 11.06.2018, godz. 16.30-19.00 / Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych,  sala teatralna s427.

 

Zapisy: Adam Jagiełło-Rusiłowski – arusil@ug.edu.pl 

Fot. Photo by Steven Libralon on Unsplash

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maciej Goniszewski
Treść wprowadzona przez: Maciej Goniszewski
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 8 czerwca 2018 roku, 9:40