Obrony dyplomów na etnofilologii kaszubskiej | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie

-A A +A

Obrony dyplomów na etnofilologii kaszubskiej

etnofilolologiaJuż w pierwszym tygodniu sesji letniej na etnofilologii kaszubskiej odbyło się sześć obron! Studenci przyjęci na studia w r. ak. 2015/16 (drugi rocznik) pisali prace dyplomowe pod kierunkiem prof. dr hab. Tadeusza Linknera (literaturoznawstwo) i dr Justyny Pomierskiej (językoznawstwo i dydaktyka) i w tym celu zbadane zostały problemy związane z twórczością Stanisława Jankego (Łiskawica, Psë), Edmunda Puzdrowskiego (Bursztynowe drzewo), Piotra Dziekanowskiego (Szczeniã Swiãców), nadto tematyka publikacji prasowej „Dziennika Poznańskiego” (1883-1886), toponimy w wybranych podręcznikach szkolnych i – na podstawie przeprowadzonych poza granicami Kaszub eksploracji terenowych – wpływ angielszczyzny na słownictwo Kaszubów w Kanadzie, USA i Nowej Zelandii. I to nie koniec obron, sesja trwa!

Pierwszy dyplom na etnofilologii kaszubskiej obroniła w 2017 r. Paulina Węsierska http://www.kaszubi.pl/aktualnosci/aktualnosc/id/1438, po niej jeszcze Katarzyna, Aneta i Emilia, które na seminarium prof. Marka Cybulskiego badały leksykę kaszubską w wybranych źródłach leksykograficznych, etnograficznych czy literackich. Studenci po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów I stopnia mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich na wybranym kierunku filologicznym, historycznym, pedagogicznym czy w dziedzinie nauk społecznych i w ten sposób w wybranym przez siebie obszarze – z bardzo dobrą kompetencją językową w kaszubszczyźnie – przyczyniać się do rozwoju szeroko rozumianych badań kaszuboznawczych.

Rekrutacja na etnofilologię kaszubską (tylko na UG!!) na rok akademicki 2018/19 zaczyna się 20 czerwca. Od tego roku ze specjalnością nauczycielską nabywa się uprawnienia do nauczania dwóch przedmiotów w szkole podstawowej: języka kaszubskiego i języka polskiego, a studia bez specjalności są dla dziennikarzy w mediach lokalnych, działaczy kultury (pracownik domu kultury, animator życia społecznego, specjalista w urzędach administracji publicznej), edytorów, korektorów w redakcjach prasowych i w wydawnictwach. Poszerzenie formuły studiów nie wpłynie na zakres kształcenia sprawności językowych związanych bezpośrednio z kaszubszczyzną, a większa autonomia w kształtowaniu toku studiów przyczynia się do wzrostu kompetencji społecznych przyszłego absolwenta.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maciej Goniszewski
Treść wprowadzona przez: Marta Demartin
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 4 lipca 2018 roku, 10:44