Konferencja naukowa Zarządzanie wartością | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie

-A A +A

Konferencja naukowa Zarządzanie wartością

Baner KonferencjiOrganizatorzy zapraszają do udziału w XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu Zarządzanie wartością organizowanej przez Katedry: Ekonomiki Przedsiębiorstw, a także Bankowości i Finansów Uniwersytetu Gdańskiego, przy współpracy z Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej, która odbędzie się podczas rejsu promem do Szwecji w terminie 6-9 października 2018 roku.

Tegoroczna debata naukowa będzie poświęcona szeroko rozumianym zagadnieniom wpływu innowacji na kreowanie wartości przedsiębiorstwa. Tradycyjnie obrady będą odbywały się podczas rejsu do Szwecji, w pomieszczeniach promu Wawel.

Wobec tempa rozwoju innowacji, dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, konieczności ciągłych zmian, powstawania nowych technologii i narzędzi analitycznych, a także nowego podejścia do zarządzania, konieczna staje się wymiana poglądów i dyskusja naukowa dotycząca wpływu tych procesów na wartość przedsiębiorstwa. Organizatorzy zachęcają do wymiany naukowych spostrzeżeń oraz biznesowych doświadczeń, odnoszących się do zagadnień problemowych.

OBSZARY PROBLEMOWE

1. PERSPEKTYWA EKONOMICZNA I FINANSOWA TWORZENIA I DESTRUKCJI WARTOŚCI

- makroekonomiczne uwarunkowania wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw

- rola banków oraz funduszy inwestycyjnych w finansowaniu przedsiębiorstw

- globalne łańcuchy wartości (Global Value Chain)

- innowacje na rynkach finansowych (w tym na rynku ubezpieczeniowym)

- innowacje w finansowaniu działań sektora publicznego (rządowego i samorządowego)

- restrukturyzacja w procesie odbudowy wartości

- zarządzanie ryzykiem w kontekście innowacji

- metodyczne aspekty pomiaru wartości

2. PERSPEKTYWA SPOŁECZNA, ŚRODOWISKOWA I PRAWNA KREACJI WARTOŚCI

- zrównoważony rozwój a rozwój oparty na innowacjach

- komercjalizacja wiedzy - szanse i bariery

- ochrona własności intelektualnych, danych osobowych – regulacja RODO

- wspólne wartości (creating shared value) jako nowe podejście biznesowe

- uwarunkowania kulturowe w innowacjach

- innowacje społeczne, w tym współpraca z NGOs, samorządem lokalnym

3. PERSPEKTYWA ORGANIZACYJNA, PROCESOWA I TECHNOLOGICZNA BUDOWY WARTOŚCI

- zarządzanie przez cele (MBO), zarządzanie procesowe (KPI) a nowe paradygmaty w zarządzaniu

- innowacje organizacyjne, procesowe  i technologiczne w budowaniu wartości przedsiębiorstwa

- innowacje w komunikacji

- innowacje w zarządzaniu zasobami ludzkimi

- sieci przedsiębiorstw a wzrost wartości,

- wpływ nowoczesnych technologii na wzrost wartości

- sektory nowej gospodarki - Przemysł 4.0

Więcej informacji na stronie konferencji.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maciej Goniszewski
Treść wprowadzona przez: Maciej Goniszewski
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 9 lipca 2018 roku, 12:12