Warto zatrudnić studenta | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie

-A A +A

Warto zatrudnić studenta

Open room Photo by Alex Kotliarskyi on UnsplashPopularnym, szczególnie w wakacje, wśród przedsiębiorców rozwiązaniem jest zatrudnianie studentów na umowie zleceniu. To dlatego, że do ukończenia 26 roku życia studenci zatrudnieni w tej formie nie podlegają ubezpieczeniom społecznym. Nie trzeba też za nich opłacać składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Studentem jest każdy, kto kształci się na wyższych uczelniach. Nie ma tu znaczenia obywatelstwo i kraj odbywania nauki, oraz fakt czy studia odbywają się w jednostce publicznej czy prywatnej. Studentem stajemy się z chwilą wpisania w poczet studentów i złożenia ślubowania. Status ten przysługuje do ukończenia nauki, czyli najczęściej do złożenia egzaminu dyplomowego. Można go stracić poprzez skreślenie z listy studentów. Kto ukończył studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie), zachowuje prawa studenta do 31 października danego roku, ale nie jest to równoznaczne posiadaniem statusu studenta. Dlatego warto pamiętać, że między ukończeniem studiów I stopnia a uzyskaniem statusu studenta studiów II stopnia za studenta pracującego na umowie zleceniu trzeba opłacać składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Jeżeli student ukończy 26 lat w trakcie wykonywania takiej umowy to tego dnia ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe stają się dla niego obowiązkowe.

Uczestnicy studiów doktoranckich i podyplomowych nie są traktowani jako studenci i dlatego od zawartych z nimi umów zlecenia należy opłacać pełne składki.

Pełne składki trzeba również opłacać, gdy umowa zlecenia została zawarta z własnym pracownikiem, który jest jednocześnie studentem w wieku do 26 lat. Taka umowa jest traktowana na równi z umową o pracę.

Źródło: ZUS o. Gdańsk

Photo by Alex Kotliarskyi on Unsplash

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maciej Goniszewski
Treść wprowadzona przez: Maciej Goniszewski
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 11 lipca 2018 roku, 9:43