Konferencja naukowa i monografia Uniwersytet Gdański i jego historia | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie

-A A +A

Konferencja naukowa i monografia Uniwersytet Gdański i jego historia

Baner konferencjiZapraszamy do uczestnictwa w konferencji naukowej związanej z historią Uniwersytetu Gdańskiego i jego poprzedniczek (Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku i Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie). Konferencja będzie częścią obchodów jubileuszu pięćdziesięciolecia Uniwersytetu Gdańskiego, który przypada na 2020 rok.

Pięćdziesięciolecie największej uczelni w regionie pozwoli na podsumowania związane z jej funkcjonowaniem na przestrzeni lat. Konferencja ma umożliwić przyjrzenie się życiu i działalności osób związanych z uczelnią czy to w okresie studiów czy w okresie pracy zawodowej, okresom przełomów i ich krótko i długotrwałym efektom, funkcjonowaniu uczelni w dniu powszednim; kształtowaniu w sensie przestrzennym i lokalowym. Chcielibyśmy podjąć refleksję nad tym jakie czynniki polityczne, społeczne, gospodarcze i kadrowe kreowały i ukształtowały Uniwersytet Gdański jaki dzisiaj znamy. Jak uczelnia wpływała na swoje otoczenie, zarówno te najbliższe – w Gdańsku jak i szersze – w Trójmieście i na Pomorzu oraz w całym kraju. Wreszcie w jaki sposób wpływała na studentów i ich dalsze losy.

Zapraszamy do zgłaszania artykułów i referatów związanych z UG i jego poprzedniczkami  w następujących obszarach:

- historia zarówno poszczególnych uczelni jako całości jak i jednostek, które w ich skład wchodziły (wydziałów, instytutów, katedr, zakładów, pracowni etc.);

- życie codzienne studentów i pracowników;

- kształcenie;

- działalność naukowa;

- wydarzenia przełomowe, (zarówno w kontekście wydarzeń przełomowych w historii Polski jak i zmian w funkcjonowaniu poszczególnych uczelni);

- aspekty prawne i organizacyjne funkcjonowania uczelni;

- życie i działalność pracowników naukowych;

Wskazane zagadnienia nie stanowią katalogu zamkniętego.

Terminy:

Do 31 stycznia 2019 roku – ostateczny termin nadsyłania artykułów naukowych i zgłoszeń.

Wydanie monografii planowane jest na początek marca 2020 roku.

Komitet Naukowy:

Prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski

Dr hab. Arnold Kłonczyński

Prof. Bernard Lammek

Prof. Tadeusz Maciejewski

Prof. dr hab. Maria Mendel

Dr hab. Jacek Taraszkiewicz

Prof. Eugeniusz Koko

Prof. dr hab. Zdzisław Kordel

Dr hab. Franciszek Makurat

 

Komitet Organizacyjny:

Mgr Dominik Bień

Mgr Sylwia Dudkowska Kafar

Dr Piotr Kitowski

Mgr Agnieszka Kaźmierczak

Mgr Tomasz Pupacz

Dr Jan Daniluk

Mgr Piotr Zieliński

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maciej Goniszewski
Treść wprowadzona przez: Maciej Goniszewski
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 11 lipca 2018 roku, 12:17