Współpraca Uniwersytetu Gdańskiego z Portem Gdańsk | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie

-A A +A

Współpraca Uniwersytetu Gdańskiego z Portem Gdańsk

Współpraca Uniwersytetu Gdańskiego z Portem GdańskWspółpraca w zakresie praktyk studenckich, projektów badawczo-rozwojowych oraz szkoleń i konferencji, a także transferu wiedzy i komercjalizacji wyników badań naukowych – to obszary wspólnych działań w ramach porozumienia podpisanego 23 lipca 2018 roku pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim a Portem Gdańsk.

Porozumienie podpisali: Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Jerzy Piotr Gwizdała oraz Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. Łukasz Greinke i Wiceprezes Zarządu Marcin Osowski.

Porozumienie pozwoli na organizację praktyk dla wyróżniających się studentów, a także szkoleń w zakresie wiedzy eksperckiej i doświadczenia pracowników naukowo-dydaktycznych UG oraz potrzeb ZMPG. Obszar wspólnych działań obejmuje  także projekty badawcze i rozwojowe oraz wsparcie dla badań naukowych istotnych dla gospodarki morskiej. W ramach porozumienia UG i ZMPG będą wspierać się w komercjalizacji wyników badań, transferach wiedzy i technologii. Organizowane będą również wspólne konferencje naukowe i sympozja.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Jerzy Gwizdała podkreślił, że porozumienie jest doskonałym przykładem synergii nauki i gospodarki. – Rozbudowaliśmy w ramach unijnych środków naszą infrastrukturę i obecnie Bałtycki Kampus Uniwersytetu Gdańskiego należy do najnowocześniejszych w Polsce. Mamy znakomitych naukowców, bardzo dobrze wyposażone laboratoria, sale dydaktyczne, pracownie i chcemy wykorzystać ten potencjał zarówno we współpracy z instytucjami publicznymi, jak i partnerami biznesowymi. Uważamy, że zadaniem Uniwersytetu jest nie tylko rozwój naukowy i dydaktyczny, ale również realizowanie projektów służących gospodarce, a w przypadku porozumienia podpisanego z Portem Gdańsk – gospodarce morskiej – powiedział.

Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. Łukasz Greinke  zaznaczył, że współpraca w ramach podpisanego porozumienia będzie motorem rozwoju zarówno dla pracowników Portu, jak i Uniwersytetu Gdańskiego. – Będziemy mogli skorzystać z potencjału uczelni przy realizacji szkoleń, ale co istotne, także  z różnego rodzaju analiz dotyczących prowadzonych przez Port inwestycji czy projektów. Jednocześnie możemy zaoferować  naszą wiedzę i praktyczne doświadczenie – dodał.

Prorektor Uniwersytetu Gdańskiego ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką prof. Krzysztof Bielawski przypomniał dewizę Uniwersytetu Gdańskiego – in mari via tua („W morzu droga Twoja”).

– We współpracy z Portem Gdańsk Uniwersytet Gdański chce wykorzystać swoje atuty związane z morskim charakterem kształcenia i prowadzenia badań naukowych. Uczelnia aktywnie uczestniczy we współpracy bałtyckiej w ramach wielu międzynarodowych projektów. Jesteśmy m.in. liderem Narodowego Centrum Badań Bałtyckich – konsorcjum zrzeszającego kilkanaście podmiotów i w jego ramach możemy realizować z Portem Gdańsk wspólne projekty czy też służyć opracowaniami i analizami.

Zarząd Portu na podstawie zawartego porozumienia zaoferuje studentom pomoc w zakresie wiedzy o Porcie oraz gospodarce morskiej.

- Dużym wyzwaniem dla nas, jako podmiotu realizującego wiele bardzo skomplikowanych przedsięwzięć infrastrukturalnych, jest wejście w nowe obszary projektów B+R. Porozumienie pozwoli nam skorzystać z wiedzy naukowców oraz studentów Uniwersytetu Gdańskiego w celu wspólnego wygenerowania innowacyjnych rozwiązań, które w przyszłości mogą zostać zastosowane w Porcie Gdańsk. Myślimy o wdrożeniu tych nowoczesnych technologii m.in. w czasie realizacji inwestycji budowy Portu Centralnego, czyli flagowego projektu ZMPG – podkreśliła Jowita Zielinkiewicz, Dyrektor Działu Innowacji i Pozyskiwania Funduszy w ZMPG S.A.

Porozumienie z Portem Gdańsk to kolejna inicjatywa w ramach współpracy Uniwersytetu Gdańskiego z instytucjami publicznymi, przedsiębiorstwami i organizacjami, w których Uczelnia oferuje swój potencjał naukowo-badawczy i organizacyjny. Porozumienia obejmują kooperację  w zakresie przedsięwzięć dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych, z uwzględnieniem możliwości transferu wiedzy, technologii oraz komercjalizacji wyników badań naukowych.

Na zdjęciu od lewej:  Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk Łukasz Greinke, Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Jerzy Piotr Gwizdała oraz Wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk Marcin Osowski.

dr Beata Czechowska-Derkacz, rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maciej Goniszewski
Treść wprowadzona przez: Maciej Goniszewski
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 25 lipca 2018 roku, 15:39