LXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie

-A A +A

LXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego

Kobieta mówiąca przez megafon Photo by Clem Onojeghuo on UnsplashZaplanowany na Uniwersytecie Gdańskim na 17-18 września LXXVI Zjazd Polskiego  Towarzystwa  Językoznawczego poświęcony będzie rozważaniom nad jednym z ważniejszych zagadnień nurtujących współczesne językoznawstwo, czyli historii, współczesności, zasięgowi, rodzajowi, charakterowi oraz implikacjom kontaktów językowych.

Zjazd odbędzie się w Gdańsku, mieście historycznie naznaczonym różnorodnymi typami kontaktu językowego, cechującym się zmiennością stosunków etnicznych i językowych, a jednocześnie tradycyjnie otwartym na nowe związki językowo-kulturowe.

Właściwe zrozumienie charakteru, typu i mechanizmów kontaktów językowych, ich różnych uwarunkowań i rezultatów wielorakich wzajemnych oddziaływań, zarówno systemowych i historycznych, jak też kulturowych i społeczno-politycznych, ma duże znaczenie dla określenia miejsca polszczyzny we współczesnym świecie.

Kontakty językowe zawsze stymulowały procesy kierujące ewolucją języka i jego poszczególnymi odmianami (dialektami, gwarami, socjolektami, językami środowisk emigracyjnych), a także wpływały na rozwój świadomości językowej, i z tego względu prowadzenie badań nad ich historią i współczesnością w kontekście polskim, europejskim i ogólnoświatowym stanowi ważny obszar funkcjonalnych badań lingwistycznych (socjolingwistycznych, psycholingwistycznych, geolingwistycznych, etnolingwistycznych, interlingwistycznych i in.).

Interesuje nas zarówno rozpoznanie mechanizmów specyficznych jak i – przede wszystkim – mechanizmów stałych, uniwersalnych, rządzących kontaktami językowymi współcześnie i w przeszłości. Podczas obrad zostaną przedyskutowane i rozstrzygnięte następujące kwestie:

- jaka jest różnica pomiędzy historycznymi a współczesnymi kontaktami językowymi?

- jak kontakty językowe wpływały i wpływają na rozwój wspólnot komunikacyjnych i narodowych?

- jaka jest podstawa materiałowa do badania kontaktów językowych?

- jaka jest i jaka może być w przyszłości rola nowoczesnych technologii w badaniu kontaktów językowych?

- jakie jest znaczenie kontaktów językowych dla procesów społeczno-politycznych i odwrotnie, czyli jak procesy społeczno-polityczne wpływają na rozwój kontaktów językowych?

- jakie związki zachodzą pomiędzy kontaktami językowymi a rozwojem współczesnych mediów, w tym mediów społecznościowych?

- jakie są wymierne skutki wzajemnych oddziaływań języków?

Jesteśmy przekonani, że tematyka zjazdu i obecność wybitnych badaczy z różnych ośrodków naukowych i akademickich, specjalistów w zakresie językoznawstwa i komunikacji językowej, zaowocuje interesującymi spostrzeżeniami i wartościowymi rozstrzygnięciami o znaczeniu wykraczającym poza obszar językoznawstwa.

W trakcie Zjazdu odbędą się obrady plenarne, na których wystąpią zaproszeni goście, oraz równoległe sesje tematyczne z referatami.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej: http://www.ptj.civ.pl

oraz udostępnione na Facebooku - https://www.facebook.com/PolskieTowarzystwoJezykoznawcze

Photo by Clem Onojeghuo on Unsplash

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maciej Goniszewski
Treść wprowadzona przez: Maciej Goniszewski
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 26 lipca 2018 roku, 13:12