II Metropolitalny Kongres Rewitalizacji | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie

-A A +A

II Metropolitalny Kongres Rewitalizacji

Baner kongresuInstytut  Metropolitalny zaprasza na II Metropolitalny Kongres Rewitalizacji pod hasłem: Ile prywatyzacji w rewitalizacji? - O udziale kapitału prywatnego w wykonywaniu zadań gminy. Kongres odbędzie się 27-28 września na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Metropolitalny Kongres Rewitalizacji to wyjątkowe wydarzenie organizowane w Gdańsku przez Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Instytut Metropolitalny. Coroczny dwudniowy Metropolitalny Kongres Rewitalizacji jest miejscem spotkań, wystąpień i ciekawych dyskusji ekspertów na tematy związane z prowadzeniem procesów rewitalizacji miast. Myślą przewodnią tegorocznego Metropolitalnego Kongresu Rewitalizacji będzie możliwy udział kapitału prywatnego w procesie rewitalizacji.

Zgodnie z obowiązującą ustawą przez rewitalizację należy rozumieć zespół zadań własnych gminy. Takimi zadaniami są przygotowywanie rewitalizacji, jej prowadzenie - w tym poprzez realizację tzw. przedsięwzięć rewitalizacyjnych, a także ocena (monitoring i ewaluacja). Co istotne, zadania z zakresu rewitalizacji mają charakter publiczny, co oznacza, że zasadniczo są one finansowane ze środków publicznych Unii Europejskiej, Rzeczypospolitej Polski czy też jednostek samorządu terytorialnego. Zasoby publiczne są jednak ograniczone, stąd w dyskursie publicznym coraz częściej pojawia się kwestia udziału prywatnego kapitału i biznesu w finansowaniu rewitalizacji. Przedmiotowy problem jest podnoszony tym częściej, im częściej rozważa się wielkość funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, z których Rzeczpospolita Polska będzie mogła korzystać w kolejnej perspektywie budżetowej. Mechanizmem umożliwiającym udział prywatnego kapitału i biznesu jest tzw. prywatyzacja zadań publicznych, która odciąża sektor publiczny w określonym zakresie. Być może stanowi ona remedium na wskazany problem?

Na tegorocznym kongresie uczestnicy będą szukać odpowiedzi m.in. na następujące pytania:
- Czy prywatyzować zadania publiczne z zakresu rewitalizacji? Jeżeli tak, gdzie należy postawić granice tej prywatyzacji?
- W jakim stopniu prywatni przedsiębiorcy powinni uczestniczyć w rewitalizacji, w jakim stopniu powinni ją finansować?
- W jakich prawnych formach należy te zadania prywatyzować? Jakie mechanizmy powinny temu służyć, ażeby aksjologia rewitalizacji i interes publiczny były urzeczywistniane także przez prywatnych przedsiębiorców?
- Czy prywatyzacja zadań publicznych w zakresie rewitalizacji jest zasadna i słuszna?

Na Kongresie przedstawione zostaną podmioty, które dzięki swojej dynamicznej działalności społecznej, kreatywnym inicjatywom na rzecz aktywizacji mieszkańców na terenach rewitalizowanych, stały się prawdziwymi "motorami rewitalizacji" w swoich lokalnych społecznościach. Pokazane zostaną również wyróżniające się w Polsce przykłady dobrych praktyk realizacji działań społecznych. Organizatorzy mają nadzieję, że dzięki temu Metropolitalny Kongres Rewitalizacji stanie się miejscem inspiracji do tworzenia nowych, ciekawych inicjatyw, które będą służyły aktywizacji i integracji mieszkańców polskich miast.

W tegorocznym Metropolitalnym Kongresie Rewitalizacji wezmą udział nie tylko przedstawiciele władz samorządu województwa pomorskiego, liczni eksperci zajmujący się tematyką rewitalizacji w różnych częściach Polski, ale także przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Komisji Europejskiej. Szczególnie interesujące będą wystąpienia przedsiębiorców, którzy z powodzeniem realizują dochodowe inwestycje na terenach rewitalizowanych oraz przedstawicieli prywatnych podmiotów społecznych na co dzień aktywnie realizujących pozytywne zmiany w swojej najbliższej okolicy i wśród jej mieszkańców.

Udział w Kongresie jest nieodpłatny. Wystarczy zapisać się w systemie Evenea: https://iimkr.evenea.pl.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maciej Goniszewski
Treść wprowadzona przez: Maciej Goniszewski
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 21 września 2018 roku, 10:51