Koła w ruch | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie

-A A +A

Koła w ruch

Plakat szkolenia Koła w ruchKoła w ruchu - projekt wsparcia studenckiej działalności naukowej w województwie pomorskim, będzie realizowany do 14.12.2018 r. Projekt uzyskał finansowanie  w ramach zadania publicznego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego. Realizatorem Projektu jest Fundacja PSC. Celem Projektu jest realizacja szeregu działań na rzecz studenckiego ruchu naukowego i kół naukowych działających na terenie województwa pomorskiego, które w sposób kompleksowy wesprą studentów aktywnych naukowo.

Projekt  przewiduje objęcie wsparciem 60 osób reprezentujących od 20 do 30 organizacji naukowych. Pierwszym etapem projektu było stworzenie katalogu pomorskich organizacji naukowych i opublikowanie go na stronie www.kolawruchu.pl. Strona ma być przestrzenią do zaprezentowania swojego koła, wymiany doświadczeń, rozreklamowanie swoich działań a także nawiązanie współpracy pomiędzy kołami.

Drugim etapem projektu jest wsparcie przedstawicieli organizacji naukowych i na ten etap składa się szereg działań:

I Szkolenia prowadzone przez ekspertów:

1.Szkolenie z zakresu pracy projektowej

Celem warsztatu jest zainicjowanie postaw związanych z:

- Adekwatnym wyznaczaniem celów projektu;

- Planowaniem projektu: harmonogramu, kamieni milowych, etapów projektu, budżetu, mierników kontrolnych;

- Koordynowaniem prac projektowych na wszystkich etapach realizacji oraz ustalaniem planu komunikacji wewnątrz i na zewnątrz zespołu;

- Przewidywaniem ryzyka i zagrożeń i odpowiedniego im przeciwdziałania.

2. Szkolenie z zakresu pozyskiwania środków

Celem warsztatu jest:

- Zwiększenie świadomości potrzeb i zasobów dostępnych do realizacji celów statutowych;

- Zdobycie wiedzy o możliwych sposobach finansowania studenckich działalności naukowej;

- Zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu pisania wniosków projektowych oraz ofert sponsorskich.

Harmonogram warsztatu:

1) Kontrakt – na czym nam zależy?

2) Wymiana doświadczeń – dobre praktyki i problemy.

3) Gdzie szukać i jak szukać żeby zdobyć środki?

4) Pisanie wniosków projektowych i ofert sponsorskich w praktyce.

3.Szkolenie z zakresu pracy w grupie – 7 godz.

Warsztaty są po to by:

- Zobaczyć w jaki sposób funkcjonujemy w grupie, jakie przyjmujemy role grupowe

- Poznać mechanizmy i etapy procesu grupowego, które występują we wszystkich grupach, nawet w Twojej

-Zastanowić się co wnosisz do grupy, i co grupa daje Tobie

- Dobre samopoczucie przede wszystkim, czyli jak dbać o siebie i stawiać granice w grupie

-Praca zespołowa, która daje radość i energię, czyli kontakt i kontrakt w grupie

4.Szkolenie z zakresu przywództwa

Celem warsztatu jest:

- Poznanie własnych możliwości w byciu przywódcą i obszarów do zmiany;

- Odkrycie różnice między Menedżerem/ Liderem a Przywódcą oraz poznanie różnych koncepcji przywództwa;

- Poszerzenie wiedzy na temat efektywnego przewodzenia pracownikiem i grupy;

- Doskonalenie umiejętności komunikowania się w procesie kierowania pracownikiem i grupą;

- Podniesienie kompetencji prezentacji i autoprezentacji z wykorzystaniem tradycyjnych oraz nowoczesnych narzędzi.

II Udział w warsztacie przeprowadzonym przez zespół członków kół naukowych – członkowie kół za pomocą platformy będą proponować tematy szkoleń, które chcieliby przeprowadzić. 6 warsztatów, które uzyskają największą liczbę głosów zostanie zorganizowanych w przestrzeniach Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego.

III Wykonanie projektu na zlecenie pracodawcy – studenci będą realizować projekty stworzone przez reprezentantów otoczenia społeczno-gospodarczego woj. Pomorskiego. Studenci będą pracować w 7-8 osobowych grupach, wykorzystując swoją wiedzę i umiejętności rozwijane podczas warsztatów. Studenci będą objęci wsparciem mentorskim podczas wykonywania projektu – każda grupa będzie miała jednego Mentora.

IV Udział w podsumowującym „Warsztacie Hurra!” - podczas którego studenci będą prezentować swoje projekty przed przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego (Mentorami) i sobą nawzajem. Warsztaty będą miały na celu podzielenie się doświadczeniami z pracy, informacjami co sprawiało im największe trudności a co pomagało w realizacji zadań.

V Stworzenie Katalogu Dobrych Praktyk - podczas Warsztatu Hurra zostaną spisane zasady pracy, tworzenia, komunikowania się, które mogą być pomocne podczas działalności w kołach naukowych. Katalog zostanie opublikowany na stronie www oraz portalach społecznościowych

Eksperci:

Dominika Wyszyńska - Członek zarządu, Trener

Absolwentka stosunków międzynarodowych na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. W czasie studiów działała w samorządzie studenckim, również jako jego przewodnicząca. Była ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej ds. studenckich. Obecnie wykładowca na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej, gdzie zajmuje się dydaktyką oraz ewaluacją jakości prowadzonych zajęć. Członek zespołów projektowych i naukowych związanych z podnoszeniem kompetencji studentów, doskonaleniem jakości kształcenia i korelacją studiów społecznych z rynkiem pracy. Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej ds. postępowania oceniającego (wcześniej, wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia). Koordynator Gdyńskich Debat Młodych, projektu edukacyjnego prowadzonego przez Fundację Studentów i Absolwentów Uczelni Wyższych Pomeranian Students’ Coalition (PSC). Od 2015 do 2018 roku wiceprezes Fundacji PSC. Dyplomowany trener szkoły TROP, zajmujący się wzmacnianiem kompetencji w zakresie komunikacji, pracy zespołowej, konfliktu, zarządzania zespołami, zarządzania projektami.

Urszula Nowak - Trener

Absolwentka zarządzania w specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Posiada doświadczenie trenerskie w obszarach: Trener umiejętności miękkich, prowadzenie warsztatów efektywności indywidualnej oraz interpretacji profili osobowościowych opartych na psychologii C.G Junga (certyfikowany konsultant). Koordynator projektu związanego z rozwojem oraz oceną pracowników firmy DGS Poland. Prowadząca warsztaty dla top managementu, kierowników średniego szczebla oraz pracowników w firmie DGS Poland (w sumie od 50 do 100 przeszkolonych osób w jednym roku w latach 2011-2014). Koordynator grupy trenerów wewnętrznych (12 osób). Prowadząca sesje assesment/development center. Kierownik projektu CSR dla Fundacji Danone Polska - Nowe pokolenie rolników. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów zarówno w małych organizacjach, samorządach studenckich jak i środowisku międzynarodowym. Związana z Fundacją PSC od momentu jej powstania - prowadząca warsztaty dla członków Fundacji oraz beneficjentów projektów realizowanych przez Fundację.

Tobiasz Lech –Wiceprezes Zarządu Fundacji PSC, Trener

Koordynator Gdyńskiej Akademii Młodych. Prezes Fundacji PSC w latach 2015-2018 oraz pracownik Działu Karier i Promocji Akademii Marynarki Wojennej. Zajmuje się zawodowo mediami społecznościowymi oraz marketingiem. Trener z zakresu wystąpień publicznych. Absolwent Stosunków Międzynarodowych w Akademii Marynarki Wojennej, studiów podyplomowych w zakresie Nowoczesnej Promocji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności. W latach 2009-2013 członek Samorządu Studentów Akademii Marynarki Wojennej oraz Senatu AMW.

Łukasz Wyszyński – Prezes Zarządu Fundacji PSC, Trener

Pracownik Instytutu Stosunków Międzynarodowych Akademii Marynarki Wojennej. Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej ds. postępowania oceniającego. Wcześniej ekspert PKA: ds. wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia, ds. formalno-prawnych oraz ds. studenckich. W przeszłości koordynator ekspertów PKA ds. studenckich. Autor publikacji z zakresu jakości kształcenia, uczestnik krajowych i międzynarodowych konferencji poświęconych jakości kształcenia. Project Manager krajowych i międzynarodowych projektów edukacyjnych finansowanych z UE (NCBiR) dot. rozwoju kompetencji studentów, programów stażowych oraz rozwoju kadry.  Autor programów kształcenie na kierunku stosunki międzynarodowe AMW (nagrodzonego w ramach grantu przez MNiSW w 2013 roku). Laureat Nagrody Ministra Obrony Narodowej pierwszego stopnia za osiągnięcia dydaktyczne. Współprzewodniczący Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, gdzie wspiera rozwój trzeciego sektora oraz współtworzy mechanizmy partycypacji obywatelskiej. W przeszłości kierownik studiów podyplomowych oraz działacz studencki. Członek komitetów sterujących (Budżetu obywatelskiego), komisji eksperckich (ds. grantów) oraz organizator szkoleń i konferencji dotyczących jakości kształcenia, współpracy międzynarodowej oraz trzeciego sektora. Naukowo zajmuje się rolą sił morskich w polityce państwa oraz bezpieczeństwem w wymiarze narodowym i międzynarodowym.

W projekcie udział mogą wziąć członkowie organizacji naukowych z terenu woj. pomorskiego.

Formularz zgłoszeniowy

Projekt uzyskał finansowanie w ramach zadania publicznego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”. Realizatorem Projektu jest Fundacja PSC

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maciej Goniszewski
Treść wprowadzona przez: Maciej Goniszewski
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 27 września 2018 roku, 11:39