Na promie o zarządzaniu wartością | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie

-A A +A

Na promie o zarządzaniu wartością

Baner konferencjiKatedry Ekonomiki Przedsiębiorstw oraz Bankowości i Finansów Uniwersytetu Gdańskiego, przy współpracy z Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej organizują po raz osiemnasty Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu Zarządzanie wartością. Konferencja odbędzie się podczas rejsu promem do Szwecji w terminie 6-9 października 2018 roku.

Tegoroczna debata naukowa będzie poświęcona szeroko rozumianym zagadnieniom wpływu innowacji na kreowanie wartości przedsiębiorstwa. Tradycyjnie obrady będą odbywały się podczas rejsu do Szwecji, na pokładzie promu Wawel.

Wobec tempa rozwoju innowacji, dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, konieczności ciągłych zmian, powstawania nowych technologii i narzędzi analitycznych, a także nowego podejścia do zarządzania, konieczna staje się wymiana poglądów i dyskusja naukowa dotycząca wpływu tych procesów na wartość przedsiębiorstwa. Organizatorzy zachęcają do wymiany naukowych spostrzeżeń oraz biznesowych doświadczeń, odnoszących się do proponowanych zagadnień problemowych.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maciej Goniszewski
Treść wprowadzona przez: Maciej Goniszewski
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 28 września 2018 roku, 11:13