Kolejny projekt w programie H2020 dla Uniwersytetu Gdańskiego | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie

-A A +A

Kolejny projekt w programie H2020 dla Uniwersytetu Gdańskiego

wydzial chemii UGProjekt NanoInformaTIX został przygotowany przez liczące blisko 40 partnerów konsorcjum i będzie realizowany przez cztery lata.

Projekt ma na celu rozwój platformy komputerowej, wspierającej proces projektowania nanomateriałów bezpiecznych dla zdrowia człowieka i środowiska przyrodniczego – w myśl idei projektowania bezpiecznego produktu (ang. safe-by-design). Wdrożenie opracowanych narzędzi komputerowych, umożliwi przewidywanie toksyczności nowych nanomateriałów już na etapie projektowania produktu. Tym samym opracowane podejście, przyczyni się do redukcji czasu, kosztów prowadzonych eksperymentów oraz pozwoli na ograniczenie do niezbędnego minimum badań, wykonywanych na zwierzętach laboratoryjnych.

Kierownikiem Projektu po stronie Uczelni będzie dr Alicja Mikołajczyk z Pracowni Chemometrii Środowiska na Wydziale Chemii.

Budżet całego konsorcjum to 6 mln EUR, a kwota dofinansowania dla UG to ok. 220 tys. EUR.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Demartin
Treść wprowadzona przez: Marta Demartin
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 4 października 2018 roku, 15:52