Perspektywy sportu w społeczeństwie ponowoczesnym. Od wspólnoty do komercjalizacji | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie

-A A +A

Perspektywy sportu w społeczeństwie ponowoczesnym. Od wspólnoty do komercjalizacji

Sport jest nieodłączną częścią zmieniającej się rzeczywistości społecznej. Analiza współczesnego społeczeństwa musi zatem zawierać pytania o dynamikę sportu. Pytając o perspektywy współczesnego sportu, odnosimy się zatem do szerszego spektrum działań społecznych umiejscowionych w kulturowych przestrzeniach ponowoczesności. Ponowoczesność to specyficzny wymiar kultury, mieszczący to, co nowoczesne, z tym, co zostało zmienione, podzielone, skomercjalizowane. W tym wymiarze znajduje się również sport, kultura fizyczna, rekreacja, turystyka, czas wolny. Pytając o perspektywy sportu pytamy również o stan badań nad sportem w naukach społecznych. Chcemy zaprosić do dyskusji nad perspektywami i wyzwaniami sportu, jego społecznymi, ekonomicznymi, politycznymi wymiarami, miejscem w kulturze czy czasie wolnym człowieka ponowoczesnego. Konferencja jest otwartą przestrzenią do dyskusji o społeczno-kulturowych znaczeniach sportu. Do uczestnictwa zapraszamy przedstawicieli różnych dyscyplin społecznych i humanistycznych. Kluczowe zagadnienia, które chcemy poruszyć na konferencji to:

Sport a kultura konsumpcji

Sport a kapitalizm

Sport i ekonomia polityczna

Sport a poszukiwanie znaczeń

Sport a tożsamość

Sport i kultura fitness

Sport i ciało

Sport i zdrowie

Sport i ruchy protestu

Sport i ideologie polityczne

Sport i płeć

Sport i media

Sport a zmiana społeczna

Sport a doping

Sport i kibice

Sport i technologia

Sport a ruch olimpijski

Sport a wykluczenie społeczne

Zapraszamy również do zgłaszania referatów dotyczących innych zagadnień związanych ze sportem niż wyżej wymienione.

06 listopada 2018 - 07 listopada 2018

Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych
Gdańsk, Bażyńskiego 4

http://unikonferencje.pl/konferencja/9365-perspektywy-sportu-w-spoleczenstwie-ponowoczesnym-od-wspolnoty-do-komercjalizacji

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Demartin
Treść wprowadzona przez: Marta Demartin
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 30 października 2018 roku, 7:47