Laury dla studenckich kół naukowych UG | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie

-A A +A

Laury dla studenckich kół naukowych UG

Studenckie koła naukowe Uniwersytetu Gdańskiego wróciły z pierwszymi nagrodami zdobytymi w Ogólnopolskim Konkursie StRuNa. Koło Badań Psychologicznych „Experior”, działające w Instytucie Psychologii na Wydziale Nauk Społecznych UG, zdobyło pierwsze miejsce w kategorii Najlepsze Koło Naukowe Roku 2018, a SKN „Molekuła”, działające w Katedrze Biologii Molekularnej na Wydziale Biologii UG, otrzymało Nagrodę Główną za Najlepszy Projekt Roku.

Ogólnopolski Konkurs StRuNa jest realizowany w ramach programu Studenckiego Ruchu Naukowego pod patronatem ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Konkurs podsumowuje aktywność naukową kół i innych organizacji studenckich w danym roku akademickim. Do finału tegorocznego konkursu zostało zakwalifikowanych dwadzieścia projektów zrealizowanych między 1 października 2017 roku a 30 września 2018. Nagrody zostały wręczone w czasie Interdyscyplinarnego Kongresu Akademickiego Ruchu Naukowego IKONA 2018, który odbył się w Warszawie w dniach 17-18 listopada, z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Przewodniczącego KRASP, Wiceprezesa PAN, a także przedstawicieli kół naukowych i organizacji studenckich z uczelni z całej Polski. (http://ikona.edu.pl/program/). Uczestnicy Kongresu wzięli udział w szkoleniach, panelach dyskusyjnych i prezentacjach najważniejszych osiągnięć ruchu naukowego w Polsce.

W kategorii Najlepsze Koło Naukowe Roku 2018 pierwsze miejsce zdobyło Koło Badań Psychologicznych „Experior”, działające w Instytucie Psychologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego (opiekunem jest dr Paweł Atroszko). Nagrodę Główną za Najlepszy Projekt Roku uzyskało SKN „Molekuła”, działające w Katedrze Biologii Molekularnej na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, za projekt zatytułowany: „Pierwsze badania nad wpływem produktów spożywczych na produkcję toksyn Shiga w enterokrwotocznych szczepach Escherichia coli”. Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, opiekunem koła dr Ewa Piotrowska. W finale projekt prezentowały mgr Karolina Pierzynowska (doktorantka UG) oraz Zuzanna Cyske (studentka kierunku biologia na UG).

Krótki film dotyczący konkursy StRuNa dostępny jest na stronie:

https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/najlepsze-kola-naukowe-konkurs-struna-2018/mr159dt

Informacje także na stronie organizatora konkursu:

http://www.struna.edu.pl/aktualnosci/

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Demartin
Treść wprowadzona przez: Marta Demartin
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 22 listopada 2018 roku, 14:16