fbpx Instytut Psychologii UG partnerem projektu Przystanek MAMA | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie
-A A +A

Instytut Psychologii UG partnerem projektu Przystanek MAMA

Depresja poporodowa dotyka około 13 – 20% kobiet. Mimo, iż problem ten  jest istotną kwestią zdrowia publicznego i społecznego, w Polsce brak jest oferty pomocy dla tej grupy osób.

Celem konkursu Ministerstwa Zdrowia jest zapełnienie tej luki poprzez wprowadzenie profilaktyki depresji poporodowej: zapewnienie badań przesiewowych i możliwości leczenia, co długoterminowo, ma zmniejszyć negatywne dla rynku pracy skutki nieleczonej depresji.

Projekt realizowany w konsorcjum z Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o. o. ma objąć makroregion północny: województwo pomorskie, kujawsko – pomorskie oraz warmińsko – mazurskie.

W Projekcie zaplanowano:

  1. edukację położnych i pielęgniarek POZ w zakresie wczesnej identyfikacji depresji poporodowej;

  2. akcję edukacyjno-informacyjną;

  3. konsultacje psychologiczne.

Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, będący partnerem w Projekcie,  odpowiedzialny jest za komponent edukacyjny: przygotowanie planu szkolenia wraz z materiałami i dokumentami służącymi ocenie skuteczności działań edukacyjnych, udział w Radzie – współudział w tworzeniu projektu pilotażowego dot. profilaktyki depresji poporodowej oraz materiałów dydaktycznych dla uczestników projektu (personel medyczny), materiały edukacyjne dla pacjentów i ich rodzin, materiały promocyjne, przygotowanie wytycznych dotyczących rekrutacji psychologów oraz wytycznych odnośnie prowadzenia trzech konsultacji dla młodych matek, merytoryczna obsługa strony oraz forum internetowego, przeprowadzenie analiz statystycznych dotyczących wskaźników realizacji programu (procent kobiet z podwyższonymi wynikami, monitorowanie stanu psychicznego po odbyciu trzech konsultacji oraz wskaźników związanych ze zgłoszeniem się na dłuższe leczenie).

Liderem Projektu jest Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. Gdańsk.

Kierownikiem projektu ze strony Uczelni jest dr Magdalena Chrzan-Dętkoś z Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych.

Budżet Uniwersytetu Gdańskiego to ponad 300 tys. PLN.

Wyniki konkursu: http://zdrowie.gov.pl/power/nabor-560-informacja_o_rozstrzygnieciu_konkursu.html

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Demartin
Treść wprowadzona przez: Marta Demartin
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 8 lutego 2019 roku, 14:55