UG wśród 20 uczelni w programie Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie

-A A +A

UG wśród 20 uczelni w programie Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza

Uniwersytet Gdański znalazł się wśród 20 polskich uczelni zakwalifikowanych do programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. Celem programu jest wyłonienie i wsparcie uczelni, które będą dążyć do osiągnięcia statusu uniwersytetu badawczego i będą w stanie skutecznie konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie. Wyłonienie uczelni badawczych to jeden z najważniejszych aspektów reformy szkolnictwa wyższego, wprowadzonej nową ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym, nazywaną Konstytucją dla Nauki.

Start programu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło 27 marca 2019 roku

Do programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” zostało zakwalifikowanych 20 uczelni, które spełniły odpowiednio wysokie oceny prowadzonych badań i dydaktyki. Są to ustawowe warunki dotyczące kategorii naukowych, uzyskanych podczas ostatniej kompleksowej oceny jednostek naukowych. Ponadto żaden z kierunków studiów prowadzonych przez uczelnię nie może mieć negatywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W tym gronie znalazł się Uniwersytet Gdański, który w wyniku ostatniej oceny parametrycznej, uzyskał najwyższe kategorie naukowe dla ponad połowy wydziałów.

W programie zostanie wyłonionych 10 uczelni, które w latach 2020–2026 będą otrzymywać corocznie zwiększenie subwencji (w wysokości 10% subwencji uzyskanej w 2019 r.). Pozostałe uczelnie, które wezmą udział w konkursie, ale nie zostaną wyłonione w konkursie, także otrzymają dodatkowe wsparcie finansowe – zwiększenie subwencji w wysokości 2% subwencji uzyskanej w 2019 r. na okres 2020–2026. Koszt programu to około 0,5 mld zł rocznie.

- To bardzo ważny program dla naszej uczelni z kilku powodów. Przede wszystkim w sposób bardzo kompleksowy możemy przygotować plan rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie strategii rozwoju badań naukowych, upowszechniania wyników badań w najlepszych periodykach i wydawnictwach naukowych, wsparcia naukowców w obszarach związanych z przygotowaniem aplikacji grantowych czy podniesienia stopnia umiędzynarodowienia kadry naukowej. Analizujemy także obecnie strukturę zarządzania uczelnią w kontekście nowych uwarunkowań prawnych oraz wyzwań organizacyjnych, jakie przed nami stoją. Skuteczne i sprawne zarządzanie uczelnią jest w efekcie podstawą pomyślnego wdrożenia każdego nowego programu funkcjonowania uczelni. Niezwykle ważnym aspektem jest również właściwe zbilansowanie działalności badawczej wobec zadań dydaktycznych, które niezależnie od statusu uczelni są i będą priorytetowym obszarem funkcjonowania Uniwersytetu Gdańskiego.

Przygotowania do udziału w konkursie pn. „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” trwają w uczelni od kilku miesięcy. W listopadzie ubiegłego roku powołaliśmy zespół projektowy, którym kieruję, a który ma za zadanie przygotowanie kompleksowej dokumentacji będącej podstawą naszego wystąpienia w tej inicjatywie. Zdajemy sobie oczywiście sprawę, że konkurencja jest bardzo duża i nasze szanse oceniamy z właściwym pragmatyzmem. Niezależnie jednak od powodzenia w pierwszej edycji ważne jest, że powstanie kompleksowy program dynamicznego rozwoju uczelni, którego elementy będzie można wdrażać w kolejnych latach w miarę posiadanych zasobów – mówi prof. Piotr Stepnowski Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.

Jak zapowiada Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: „Uczelnie będzie oceniać międzynarodowy zespół ekspertów. Poza oceną opartą na zawartości wniosku, przewidziane są także spotkania zespołu ze wszystkimi wnioskodawcami. Zadaniem zespołu będzie sporządzenie końcowej oceny wniosków oraz listy rankingowej wniosków ocenionych pozytywnie. Członkami zespołu zostaną wybitni specjaliści, którzy mają szczególne osiągnięcia w zarządzaniu uczelniami reprezentującymi najwyższy poziom działalności naukowej i edukacyjnej, a także naukowcy cieszący się w skali międzynarodowej autorytetem w swoich dyscyplinach naukowych. Z uwagi na cel programu, którym jest podniesienie międzynarodowego znaczenia uczelni, oraz bezstronność wyników oceny, w skład zespołu oceniającego wejdą wyłącznie osoby, które swoją karierę naukową i menedżerską rozwijały za granicą. Aktualnie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego prowadzi nabór do zespołu, który zostanie oficjalnie powołany w maju br.”

Kryteria do udziału w pierwszym konkursie spełniają politechniki: Gdańska, Łódzka, Śląska, Warszawska i Wrocławska oraz Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Na liście są też uniwersytety: Gdański, im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Jagielloński, Łódzki, Mikołaja Kopernika w Toruniu, Śląski, Warszawski i Wrocławski. Kryteria spełniają też uniwersytety medyczne: im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, w Białymstoku, w Łodzi i Gdański Uniwersytet Medyczny, a także uniwersytety: Pedagogiczny im. KEN w Krakowie i Przyrodniczy we Wrocławiu. 

Informacje na stronie MNiSW: https://www.gov.pl/web/nauka/pierwszy-konkurs-w-programie-inicjatywa-doskonalosci-uczelnia-badawcza

Portal PAP Nauka w Polsce: http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C33387%2Cresort-nauki-uczelnie-badawcze-beda-ksztalcic-mniej-studentow.html

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Demartin
Treść wprowadzona przez: Marta Demartin
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 2 kwietnia 2019 roku, 17:55