Zaproszenie do udziału w II edycji projektu Koła w ruchu | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie

-A A +A

Zaproszenie do udziału w II edycji projektu Koła w ruchu

kola w ruchuKoła w ruchu - projekt wsparcia studenckiej działalności naukowej w województwie pomorskim”, będzie realizowany od 01.04.2019 r. do 30.11.2019 r. Projekt uzyskał finansowanie  w ramach zadania publicznego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”. Realizatorem Projektu jest Fundacja PSC. Celem Projektu jest realizacja szeregu działań na rzecz studenckiego ruchu naukowego i kół naukowych działających na terenie województwa pomorskiego, które w sposób kompleksowy wesprą studentów aktywnych naukowo.

Projekt  przewiduje objęcie wsparciem 48 osób reprezentujących od 15 do 30 organizacji naukowych. Jest to II edycja projektu zainaugurowanego w 2018 roku. W ramach ubiegłorocznej edycji powstała strona www.kolawruchu.pl, która jest przestrzenią do zaprezentowania swojego koła, wymiany doświadczeń, rozreklamowanie swoich działań a także nawiązanie współpracy pomiędzy kołami.

II edycja projektu została tak zmodyfikowana aby jeszcze bardziej odpowiadać na potrzeby studentów działających w organizacjach studenckich.

Projekt będzie składał się z kilku etapów:

I MEETUP - czyli spotkanie networkingowe, którego celem będzie zapoznanie się osób biorących udział w projekcie. Pozwoli to na efektywniejsza prace podczas warsztatów oraz lepszy dobór osób do wspólnych projektów.

II SZKOLENIA:

1.Szkolenie z zakresu pracy projektowej 

Celem warsztatu jest zainicjowanie postaw związanych z:

- Adekwatnym wyznaczaniem celów projektu;

- Planowaniem projektu: harmonogramu, kamieni milowych, etapów projektu, budżetu, mierników kontrolnych;

- Koordynowaniem prac projektowych na wszystkich etapach realizacji oraz ustalaniem planu komunikacji wewnątrz i na zewnątrz zespołu;

- Przewidywaniem ryzyka i zagrożeń i odpowiednio im przeciwdziałać.

2. Szkolenie pt. „Analiza problemowa i podstawy planowania strategicznego" 

Warsztaty których celem jest w pierwszej kolejności przedstawienie i przećwiczenie jakie są możliwe narzędzie i formy doprecyzowania problemu, poznawania jego zakresu oraz przyczyn. W drugiej zajęcia skupiają się na analizowaniu dostępnych narzędzi i zasobów oraz generowaniu pomysłów mających służyć rozwiązaniu danego problemu. Warsztat dotyczy przestrzeni, która występuje pomiędzy zaistnieniem problemu (z perspektywy organizacji) do zaprojektowania możliwych scenariuszy jego rozwiązania (przed stworzeniem np. projektu).

3.Szkolenie z zakresu pracy w grupie

Warsztaty są po to by:

- Zobaczyć w jaki sposób funkcjonujemy w grupie, jakie przyjmujemy rolę grupowe

- Poznać mechanizmy i etapy procesu grupowego, które występują we wszystkich grupach, nawet w Twojej 

-Zastanowić się co wnosisz do grupy, i co grupa daje Tobie

- Dobre samopoczucie przede wszystkim, czyli jak dbać o siebie i stawiać granice w grupie

-Praca zespołowa, która daje radość i energię, czyli kontakt i kontrakt w grupie

4.Szkolenie z zakresu przywództwa 

Celem warsztatu jest:

- Poznanie własnych możliwości w byciu przywódcą i obszarów do zmiany;

- Odkrycie różnice między Menedżerem/ Liderem a Przywódcą oraz poznanie różnych koncepcji przywództwa;

- Poszerzenie wiedzy na temat efektywnego przewodzenia pracownikiem i grupy;

- Doskonalenie umiejętności komunikowania się w procesie kierowania pracownikiem i grupą;

- Podniesienie kompetencji prezentacji i autoprezentacji z wykorzystaniem tradycyjnych oraz nowoczesnych narzędzi.

III WYMIENNIKOWNIA WIEDZY – członkowie kół za pomocą platformy będą proponować tematy szkoleń, które chcieliby przeprowadzić. 3 warsztaty, które uzyskają największą liczbę głosów zostanie zorganizowanych w przestrzeniach Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego.

IV OPRACOWANIE POMYSŁU I WDROŻENIE PROJEKTU NAUKOWEGO - W kolejnym etapie uczestnicy projektu dobiorą się w 3-4 interdyscyplinarne zespoły w ramach których będą pracować nad wspólnym projektem naukowym. Każdy z zespołów będzie miał do dyspozycji budżet – 3000 zł brutto. Wsparciem dla działań grup będą mentorzy, którzy posiadając doświadczenie w realizacji projektów będą konsultować i wspierać realizację pomysłów. Dodatkowo Fundacja PSC zagwarantuje wsparcie logistyczne (rozliczenie zgodnie z przepisami prawa). Po zakończeniu tego etapu uczestnicy przystąpią do wdrażania zaplanowanych działań i oceny ich skuteczności. Wszystko to odbędzie się w oparciu o wiedzę i umiejętności przekazane podczas warsztatów i przy wsparciu mentorów.

V UDZIAŁ W PODSUMOWUJĄCYM „WARSZTACIE HURRA!” - podczas którego studenci będą prezentować swoje projekty przed interesariuszami projektów, Mentorami, ekspertami Fundacji PSC oraz przedstawicielami zainteresowanych uczelni. Warsztaty będą miały na celu podzielenie się doświadczeniami z pracy, informacjami co sprawiało im największe trudności a co pomagało w realizacji zadań.

VI STWORZENIE KATALOGU DOBRYCH PRAKTYK - podczas Warsztatu Hurra zostaną spisane zasady pracy, tworzenia, komunikowania się, które mogą być pomocne podczas działalności w kołach naukowych. Katalog zostanie opublikowany na stronie www oraz portalach społecznościowych

Zapraszamy serdecznie do udziału w projekcie członków organizacji naukowych z terenu woj. pomorskiego.

Zgłoś swój udział poprzez formularz zgłoszeniowy

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Demartin
Treść wprowadzona przez: Marta Demartin
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 3 kwietnia 2019 roku, 7:57