Projekt Programu Interreg Wydziału Oceanografii i Geografii UG | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie

-A A +A

Projekt Programu Interreg Wydziału Oceanografii i Geografii UG

Kolejny projekt w ramach Programu Interreg – Region Morza Bałtyckiego realizowany przez Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

Projekt pt. „Bioekonomia na rzecz ‘błękitnego wzrostu’ w Regionie Morza Bałtyckiego” (Blue Platform) będzie głównie dotyczył wymiany międzynarodowej i współpracy z krajami nadbałtyckimi. Projekt Blue Platform wykorzysta wyniki z siedmiu już realizowanych lub zakończonych projektów współpracy terytorialnej INTERREG oraz trzech projektów finansowanych przez UE z innych źródeł, dotyczących promocji ‘niebieskiej’ biogospodarki (m.in. Smart Blue Regions, Baltic Blue Biotechnology Alliance, Baltic Blue Growth, InnoAquaTech, MUSES, AquaBest, Plan4Blue, BlueWEBS, BIOCAS, BalticRIM) realizowanych przez sieć SUBMARINER. Pozwoli to w pełni wykorzystać możliwości związane z opracowanymi i pokrewnymi rozwiązaniami dla ‘niebieskiej’ biogospodarki wokół Morza Bałtyckiego, a także z innowacjami w tej dziedzinie. Ponadto Projekt przyczyni się do: stworzenie platformy, pozwalającej na wymianę rezultatów pomiędzy partnerami oraz pozostałymi interesariuszami ‘niebieskiej’ biogospodarki, integracji wiedzy i ekspertyz w całym regionie Morza Bałtyckiego.

Projekt będzie realizowany w konsorcjum składającym się z dziewięciu partnerów.

Całkowity budżet projektu to ponad 1 mln EUR, natomiast budżet UG to blisko 100 tys. EUR.

Kierownikiem Projektu po stronie Uniwersytetu Gdańskiego jest dr hab. Katarzyna Palińska, prof. nadzw. z Wydziału Oceanografii i Geografii.

Więcej informacji o projekcie

www.submariner-network.eu/projects/blue-platform

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Demartin
Treść wprowadzona przez: Marta Demartin
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 19 kwietnia 2019 roku, 10:01