fbpx Porozumienie o współpracy UG i Uniwersytetu Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie

Porozumienie o współpracy UG i Uniwersytetu Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie

-A A +A

Porozumienie o współpracy UG i Uniwersytetu Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach

porozumieniePodpisanie porozumienia o współpracy przy wydawaniu czasopisma naukowego Financial Law Review pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim a Uniwersytetem Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach

W dniu 11 maja 2019 r. w Hotelu Olandia Strand w Borgholmie (Szwecja) podczas V Międzynarodowej Bałtyckiej Konferencji Prawa Finansowego „Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku” miało miejsce uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy przy wydawaniu czasopisma naukowego Financial Law Review pomiędzy Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych Uniwersytetu Gdańskiego a Uniwersytetem Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach. Czynności tej dopełnili: w imieniu UG – prof. dr hab. Krzysztof Bielawski – Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką oraz w imieniu Uniwersytetu Pavla Jozefa Šafárika – prof. h. c. prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc. – Kierownik Katedry Prawa Finansowego, Prawa Podatkowego i Ekonomii Wydziału Prawa. W ceremonii podpisania porozumienia brała także udział prof. zw. dr hab. Jolanta Gliniecka występująca w potrójnej roli: organizatora konferencji, Redaktora Naczelnego Financial Law Review i jednocześnie Kierownika Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG.

Wydarzeniu temu towarzyszyło uroczyste wręczenie wcześniej podpisanych umów przedstawicielom pozostałych dwóch Partnerów Wydawniczych Financial Law Review w osobach Pana prof. dra hab. Petra Mrkývki – Kierownika Katedry Prawa Finansowego i Gospodarki Narodowej Wydziału Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie oraz Pani prof. dr nauk prawnych, Sentcovej (Karasewej) Mariny Walentynownej - Kierownika Katedry Prawa Finansowego, Wydziału Prawa, Państwowego Uniwersytetu w Woroneżu.

Podpisane porozumienia stanowią podstawę wielostronnej współpracy pomiędzy renomowanymi ośrodkami naukowymi z czterech krajów: Polski, Czech, Słowacji i Rosji mającej na celu wprowadzenie Financial Law Review do międzynarodowego obiegu naukowego. Zakładają one udział Parterów Wydawniczych w organach czasopisma, pracach redakcyjnych oraz kosztach jego wydawania.

Financial Law Review jest międzynarodowym, elektronicznym czasopismem naukowym poświęconym problematyce finansów publicznych i prawa finansowego.

Misją czasopisma jest stworzenie forum wymiany wiedzy i poglądów w ramach środowiska naukowego oraz popularyzacja jego dorobku wśród finansowców oraz przedstawicieli biznesu i polityki. W swoim założeniu ma stanowić pomost pomiędzy nauką a praktyką umożliwiający dwustronny przepływ inspiracji i idei oraz wspólne rozwiązywanie złożonych problemów współczesnego świata finansów.

Zapraszamy na stronę internetową Financial Law Review - http://www.ejournals.eu/FLR/

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Demartin
Treść wprowadzona przez: Marta Demartin
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 15 maja 2019 roku, 12:43