fbpx XVII Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE za nami | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie

XVII Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE za nami | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie

-A A +A

XVII Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE za nami

KRAB 2019Uniwersytet Gdański był współorganizatorem i gospodarzem XVII Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE, które odbyło się w dniach 13-14 czerwca 2019 na Wydziale Nauk Społecznych UG.

Celem Sympozjum było zapoznanie uczestników z projektami badawczymi prowadzonymi w ramach Programu Horyzont 2020 i innych Programów UE. W Sympozjum udział wzięło 60 uczestników, w tym przedstawiciele władz lokalnych, eksperci Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, pomorskich instytucji badawczych oraz koordynatorzy projektów finansowanych z Programu Horyzont 2020 z Polski i regionu.

W pierwszej sesji o merytorycznych i finansowych aspektach polskiego uczestnictwie w programie Horyzont 2020 opowiedzieli Prezes Zarządu KRAB prof. dr hab. Janusz Hołyst, przedstawiciele Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE dr inż. Zygmunt Krasiński i Pani Małgorzata Krótki oraz o projekcie Sieci Otwartych Innowacji, Pan Włodzimierz Pomierny z Agencji Rozwoju Przemysłu.

Druga sesja poświęcona była programowi Międzynarodowych Agend Badawczych (MAB), o którego założeniach i celach opowiedziała Pani Kinga Słomińska z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. O działalności i osiągnięciach trzech MAB’ów utworzonych na gdańskich uczelniach opowiedzieli ich przedstawiciele. Działające na Uniwersytecie Gdańskim Międzynarodowe Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi przedstawiła dr hab. Natalia Marek- Trzonkowska, a Międzynarodowe Centrum Teorii Kwantowych prof. dr hab. Marek Żukowski. Trzeciego gdańskiego MAB’a powstałego na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym przedstawił dr Paweł Olszewski.

Po przerwie odbyła się trzecia sesja dedykowana projektom z obszaru gospodarki wodnej, które omówili przedstawiciele Uniwersytetu Gdańskiego: dr hab. prog. UG Monika Normant-Saremba, dr Angelika Kędzierska-Szczepaniak i dr hab. prof. UG Dorota Burska oraz reprezentująca Instytut Morski w Gdańsku dr hab. Grażyna Pazikowska-Sapota.

Ostatnia sesja dotyczyła aspektów nauki z udziałem i dla społeczeństwa obrazująca przykłady dobrych praktyk uniwersytetów zaangażowanych społecznie. Realizowany na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG & GUMed projekt STARBIOS2 zaprezentował jego kierownik prof. dr hab. Krzysztof Bielawski, Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką UG. W dalszej części o projektach realizujących koncepcję uniwersytetów zaangażowanych społecznie opowiedzieli przedstawiciele Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Pani Joanna Morawska-Jancelewicz oraz dr hab. prof. UAM Paweł Churski.

W drugim dniu sympozjum, odbył się wykład dr hab. Krzysztofa Banasia o roślinach mięsożernych wraz z demonstracją dostępnych okazów oraz zwiedzanie Wydziału Biologii i Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego.

Sympozjum odbyło się w ramach obchodów jubileuszu 50-lecia Uniwersytetu Gdańskiego. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Marszałek Województwa Pomorskiego, Prezydent Miasta Gdańska oraz Rektor Uniwersytetu Gdańskiego.

KRAB 2019 1KRAB 2019 2KRAB 2019 3KRAB 2019 5KRAB 2019 6
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Demartin
Treść wprowadzona przez: Marta Demartin
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 18 czerwca 2019 roku, 15:02