fbpx Powołanie Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Uniwersytetu Gdańskiego | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie

Powołanie Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Uniwersytetu Gdańskiego | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie

-A A +A

Powołanie Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Uniwersytetu Gdańskiego

W dniach 15 i 16 lipca 2019 roku na Uniwersytecie Gdańskim utworzono Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Uniwersytetu Gdańskiego.

Celem stowarzyszenia jest organizacja i prowadzenie zajęć oraz sekcji sportowych, mających na celu rozwój aktywności fizycznej wśród studentów oraz dzieci i młodzieży. Stowarzyszenie obejmie opieką również osoby narażone na wykluczenie społeczne, w szczególności niepełnosprawnych oraz pochodzących ze środowisk defaworyzowanych. Zadaniem stowarzyszenia będzie również organizacja udziału poszczególnych drużyn w rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Koszykówki oraz inne, polskie i międzynarodowe związki sportowe.

Uniwersytet Gdański reprezentowali  prorektor ds. studenckich dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. nadzw., prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Krzysztof Bielawski, mecenas Donat Paliszewski, dziekan Wydziału Chemii prof. dr hab. Mariusz Makowski oraz Prezes Akademickiego Związku Sportowego UG Piotr Walczak. Partnera  - Olivia Business Centre – reprezentowali: dyrektorem nadzoru inwestorskiego Grzegorz Kidybiński oraz mec. Bogusław Wieczorek. Prezesem wybrano mec. Donata Paliszewskiego.

Inicjatywa powołania stowarzyszenia jest wyrazem troski obu partnerów o rozwój wszelkich form aktywności fizycznej mających na celu poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej młodzieży i studentów oraz ich wsparcie w  osiąganiu lepszych wyników sportowych na wszelkich poziomach

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Demartin
Treść wprowadzona przez: Marta Demartin
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 17 lipca 2019 roku, 11:35