fbpx Sukces fizyków kwantowych UG w konkursie sieci QuantERA | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie

Sukces fizyków kwantowych UG w konkursie sieci QuantERA | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie

-A A +A

Sukces fizyków kwantowych UG w konkursie sieci QuantERA

Narodowe Centrum Nauki wyłoniło 12 międzynarodowych projektów w drugim konkursie na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu technologii kwantowych, organizowanym przez konsorcjum QuantERA. Aż 2 projekty z 5 z udziałem polskich zespołów badawczych pochodzą z Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych Uniwersytetu Gdańskiego. Jeden z nich będzie koordynowany przez zespół z Centrum. Łączny budżet dla wszystkich 12 projektów to ok. 13 milionów euro, z czego ponad 1 mln wyniesie finansowanie 5 projektów, w których realizację będą zaangażowani naukowcy z Polski.

Drugi konkurs sieci QuantERA został ogłoszony w listopadzie 2018 roku przez 29 organizacji finansujących badania naukowe z 25 państw. Od samego początku cieszył się dużym zainteresowaniem środowiska naukowego – w konkursie złożono 85 wniosków na łączną sumę ponad 85 milionów euro. Sfinansowanych ostatecznie zostanie 12 projektów o łącznym budżecie ok. 13 mln euro.

Naukowcy z Polski zaangażowani będą w realizację aż 5 z 12 nagrodzonych projektów (4 zostaną sfinansowane przez Narodowe Centrum Nauki, jeden przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju), a ich łączny budżet wyniesie ponad 1 milion euro. Jeden ze zwycięskich projektów – ApresSF. Kwantowa super-rozdzielczość w pomiarach przestrzennych i częstotliwościowych będzie koordynowany przez dr hab. Łukasza Rudnickiego i jego zespół z Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych Uniwersytetu Gdańskiego.

Nagrodzone projekty z UG:

  • ApresSF. Kwantowa super-rozdzielczość w pomiarach przestrzennych i częstotliwościowych, koordynowany przez dr hab. Łukasza Rudnickiego z Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych Uniwersytetu Gdańskiego (we współpracy z zespołami z Czech, Francji, Hiszpanii i Niemiec);
  • eDICT. Experimentally-oriented Device Independent CrypTography (finansowanie NCBR) z udziałem dr hab. Marcina Pawłowskiego z Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych Uniwersytetu Gdańskiego (we współpracy z zespołami z Austrii, Czech, Węgier i Szwajcarii); Koordynacją projektu zajmie się Assoc. Prof. Dr. Jan Bouda, Ph.D. z Masaryk University w Czechach.

Pozostałe nagrodzone projekty z udziałem polskich zespołów badawczych:

  • C'MON-QSENS! Sensory kwantowe monitorowane w czasie ciągłym: Inteligentne narzędzia i ich zastosowania z udziałem dr Jana Kołodyńskiego z Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego (we współpracy z zespołami z Danii, Hiszpanii, Izraela, Szwecji i Wielkiej Brytanii);
  • MAQS. Kwantowe symulatory wykorzystujące atomy magnetyczne z udziałem prof. dr hab. Mariusza Gajdy z Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk (we współpracy z zespołami z Austrii, Francji, Hiszpanii, Niemiec i Włoch);
  • QuiCHE. Informacja i komunikacja kwantowa z wykorzystaniem kodowania wielowymiarowego z udziałem dr Michała Karpińskiego z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (we współpracy z zespołami z Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch).

O sieci QuantERA i konkursie

QuantERA jest siecią 32 organizacji finansujących naukę w 26 krajach, koordynowaną przez Narodowe Centrum Nauki, wspierającą badania naukowe z zakresu technologii kwantowych. Ponadto do celów QuantERY należą również: wspieranie współpracy międzynarodowej w dziedzinie technologii kwantowych, zacieśnienie współpracy z przemysłem, opracowanie wytycznych dotyczących odpowiedzialnego prowadzenia badań naukowych oraz kształtowanie polityki naukowej związanej z tworzeniem instrumentów finansowania nauki.

Zakres merytoryczny projektów w konkursie QuantERA 2019 w obszarze technologii kwantowych powinien obejmować przynajmniej jeden z następujących obszarów:

  1. Quantum communication
  2. Quantum simulation
  3. Quantum computation
  4. Quantum information sciences
  5. Quantum metrology sensing and imaging

Budżet konkursu: ok. 20 mln euro

Do konkursu mogą przystępować konsorcja złożone z co najmniej 3 grup badawczych pochodzących z przynajmniej 3 różnych krajów biorących udział w konkursie QuantERA Call 2019.

Kraje uczestniczące w konkursie:

Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Izrael, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy.

Realizacja międzynarodowych projektów badawczych finansowanych w konkursie QuantERA rozpocznie się jeszcze w br.

Pełna lista rankingowa oraz więcej informacji o projektach finansowanych w konkursie QuantERA dostępnych jest na stronie www.quantera.eu.

 

Oprac.: Biuro Rzecznika Prasowego UG

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Demartin
Treść wprowadzona przez: Marta Demartin
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 2 sierpnia 2019 roku, 10:39