fbpx Czasopisma UG na liście punktowanych czasopism naukowych | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie

Czasopisma UG na liście punktowanych czasopism naukowych | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie

-A A +A

Czasopisma UG na liście punktowanych czasopism naukowych

31 lipca 2019 r. został opublikowany komunikat MNiSW w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów. Wykaz będzie podstawą punktacji artykułów naukowych i materiałów z konferencji międzynarodowych z lat 2019-2020 podczas oceny jakości działalności naukowej, która zostanie przeprowadzona w 2021 r. 

http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2019_07/b65a8e8a9b9a2aacd37095f5eeb1037a.pdf

Wśród około 3 tysięcy tytułów, na liście znalazły się naukowe czasopisma Uniwersytetu Gdańskiego:

Current Issues in Personality Psychology, Oceanological and Hydrobiological Studies oraz Studia Historica Gedanensia z liczbą punktów – 40,

a także:

  • Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG
  • Health Psychology Report
  • Journal of Geography, Politics and Society
  • Financial Law Review
  • Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej
  • Problemy wczesnej edukacji
  • Panoptikum
  • Studia Germanica Gedanensia
  • Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia
  • Porta Aurea
  • Schulz/Forum

z liczbą punktów - 20.     

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Demartin
Treść wprowadzona przez: Marta Demartin
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 2 sierpnia 2019 roku, 10:42