fbpx Nominacja dla prof. Hanny Mazur-Marzec do Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019 | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie

Nominacja dla prof. Hanny Mazur-Marzec do Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019 | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie

-A A +A

Nominacja dla prof. Hanny Mazur-Marzec do Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019

Prof. Hanna Mazur-Marzec Fot. TV TASKProf. Hanna Mazur-Marzec z Uniwersytetu Gdańskiego otrzymała nominację do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019 w kategorii „Naukowiec przyszłości”. Nominacja została przyznana za realizację projektu „Peptydy produkowane przez bałtyckie cyjanobakterie – od identyfikacji do wyboru związku wiodącego (from hits to leads H2L)”. Są to interdyscyplinarne badania w zakresie błękitnej biotechnologii, które w przyszłości mogą się przyczynić się do pozyskania z naturalnych zasobów morza produktu przydatnego w opracowaniu nowego leku przeciwnowotworowego.

Laureatami Nagrody Inteligentnego Rozwoju zostają wybitni naukowcy i instytucje, które w swoich działaniach i badaniach naukowych wykazują się nieustannym ukierunkowaniem na przyszłość, dbając jednocześnie o zrównoważony rozwój gospodarczy. Partnerem merytorycznym nagrody jest Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju przy Politechnice Śląskiej, a organizatorem Centrum Inteligentnego Rozwoju.

Projekt „Peptydy produkowane przez bałtyckie cyjanobakterie – od identyfikacji do wyboru związku wiodącego (from hits to leads H2L)” jest realizowany w ramach programu Narodowego Centrum Nauki – OPUS 11, a budżet projektu to niemal 1,5 mln złotych.

Wcześniejsze badania prowadzone przez zespół badawczy pod kierunkiem prof. Hanny Marzec-Mazur wykazały, iż cyjanobakterie (sinice) z Morza Bałtyckiego są bogatym źródłem peptydów o potencjalnym terapeutycznym zastosowaniu). Obecnie realizowany projekt odpowiada etapowi od odkrycia związków o interesującej aktywności (hits) do wybrania wiodącego związku do dalszych badań (lead), stąd podtytuł projektu: from hits to lead H2L. W wyborze związku wiodącego uwzględniane są takie cechy jak siła i selektywność działania, brak negatywnej aktywności względem zdrowych komórek oraz możliwość i koszt pozyskania związku w ilościach zapewniających realizację dalszych etapów badań w ramach kolejnych projektów (przedklinicznych a następnie klinicznych).

- Mamy nadzieję, że realizacja projektu przyczyni się do pozyskania z naturalnych zasobów morza produktu, który będzie przydatny w opracowaniu nowego leku przeciwnowotworowego. Badania w zakresie błękitnej biotechnologii mają charakter interdyscyplinarny i wymagają stosowania różnorodnych metod badawczych. Dlatego też projekt realizowany jest we współpracy z innymi jednostkami naukowymi z kraju i zagranicy. Uczestnikami projektu są doktoranci i młodzi pracownicy nauki – wyjaśnia prof. Hanna Marzec-Mazur. - Mamy także nadzieję, że realizacja projektu będzie stymulowała rozwój biotechnologii morskiej w Polsce. Celowi temu służy również nowa specjalizacja na drugim stopniu studiów w Instytucie Oceanografii: biotechnologia morska – dodaje. 

Liderem konsorcjum w ramach którego realizowany jest projekt jest prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec z Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego (kierownik Zakładu Biotechnologii Morskiej). Projekt realizowany jest z udziałem Katedry Biologii Molekularnej Wydziału Biologii UG oraz Katedry Chemii Biomedycznej Wydziału Chemii UG; partnerem jest Instytut Oceanologii PAN.

Wręczenie nagród odbędzie się podczas 4. Forum Inteligentnego Rozwoju, które odbędzie się 28-29 listopada w Uniejowie.  Jest to wydarzenie gospodarcze poświęcone innowacjom, inwestycjom, inteligentnemu rozwojowi i nowym technologiom, które przełożą się na inteligentny rozwój gospodarki. To międzynarodowa debata z udziałem 500 liderów inteligentnego rozwoju: innowatorów i inwestorów z sektora biznesu, nauki, samorządu, otoczenia biznesu, a także przedstawicieli władz państwowych.

Więcej informacji o nagrodzie: https://irforum.pl/polska-nagroda-inteligentnego-rozwoju/

 

dr Beata Czechowska-Derkacz, rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maciej Goniszewski
Treść wprowadzona przez: Maciej Goniszewski
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 27 sierpnia 2019 roku, 12:07