fbpx Kolejny wniosek UG w programie NAWA PROM dofinansowany | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie

Kolejny wniosek UG w programie NAWA PROM dofinansowany | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie

-A A +A

Kolejny wniosek UG w programie NAWA PROM dofinansowany

Logo projektu Mobilność Doktorantów i KadryNarodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła wyniki naboru wniosków o udział w Programie PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej. Wśród podmiotów, którym przyznano środki finansowe, znalazł się Uniwersytet Gdański.

Program PROM umożliwia doskonalenie kompetencji doktorantów i kadry akademickiej poprzez międzynarodową wymianę stypendialną.

Projekt przewiduje sfinansowanie stypendiów na pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem doktorantów i kadry akademickiej w krótkich formach kształcenia (trwających od 5 do 30 dni) o międzynarodowym charakterze. Stypendia zostaną przeznaczone w głównej mierze na: pobyty związane z pozyskiwaniem materiałów do prac doktorskich/artykułów naukowych,  udziały w konferencjach zagranicznych, udziały w kursach, warsztatach, stażach itp. W ramach projektu realizowane będą zarówno zagraniczne wyjazdy doktorantów i kadry akademickiej UG, jak i przyjazdy z zagranicznych uczelni doktorantów i kadry akademickiej. Planuje się, że łącznie w wymianie wezmą udział 123 osoby.

Projekt ma charakter ogólnouczelniany, będzie realizowany w okresie 10.2019 – 09.2020, a kwota dofinansowania to blisko 1,2 mln PLN.

Koordynatorami przygotowania Projektu byli: prof. dr hab. Krzysztof Bielawski (Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką) oraz prof. dr hab. Piotr Stepnowski (Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą).

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maciej Goniszewski
Treść wprowadzona przez: Maciej Goniszewski
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 30 sierpnia 2019 roku, 13:18