fbpx Porozumienie o współpracy pomiędzy UG i Energą | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie

Porozumienie o współpracy pomiędzy UG i Energą | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie

-A A +A

Porozumienie o współpracy pomiędzy UG i Energą

Podpisanie porozumieniaWspółpraca na rzecz wymiany informacji i dokumentacji naukowo-technicznej, publikacji i dokumentacji badawczej oraz organizacji wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych i naukowych – to niektóre obszary wspólnych działań Uniwersytetu Gdańskiego i Energi S.A. w ramach podpisanego porozumienia o współpracy. Ze strony Uniwersytetu Gdańskiego porozumienie podpisał JM Rektor UG prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, a ze strony Energi S.A. – Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych, p.o. Prezesa Zarządu Grzegorz Ksepko i Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych Dominik Wadecki

Porozumienie zakłada m.in.:

  • opracowywanie analiz, ekspertyz i opinii na potrzeby Energa S.A.
  • wymianę informacji i dokumentacji naukowo-technicznej, publikacji i dokumentacji badawczej, publikacja wyników badań powstałych w wyniku współpracy stron
  • organizację wykładów i szkoleń
  • współpracę przy organizacji konferencji naukowych, sympozjów i innych form przekazywania wiedzy i doświadczeń
  • możliwość organizacji praktyk dla studentów przez Energa S.A.
  • wspólne projekty naukowo-techniczne i badawczo-rozwojowe
  • wspólne korzystanie z urządzeń badawczo-rozwojowych i aparatury naukowej

Porozumienie zostało podpisane 16 września 2019 roku w Rektoracie UG.

 

Oprac.: Biuro Rzecznika Prasowego UG

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maciej Goniszewski
Treść wprowadzona przez: Maciej Goniszewski
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 17 września 2019 roku, 11:01