fbpx Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019/2020 na Uniwersytecie Gdańskim | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie
-A A +A

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019/2020 na Uniwersytecie Gdańskim

inauguracja 2Nowy rok akademicki 2019/2020 na Uniwersytecie Gdańskim rozpoczęło ponad 26 tysięcy studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz 1700 nauczycieli akademickich. Na pierwszy rok studiów uczelnia przyjęła niemal 10 tysięcy studentów. Jubileuszowa inauguracja roku akademickiego 2019/2020 na Uniwersytecie Gdańskim, z udziałem zaproszonych gości i społeczności akademickiej, odbyła się 30 września 2019 roku w auli Wydziału Prawa i Administracji UG.

Tegoroczna inauguracja miała szczególny charakter. Od 20 marca 2019 roku do 1 października 2020 roku Uniwersytet Gdańskie świętuje jubileusz 50-lecia Uczelni i 75-lecie gdańskich tradycji akademickich. Rocznice nawiązują do powstania w 1945 roku Wyższej Szkoły Handlu Morskiego w Gdyni oraz Pedagogium w Gdańsku. Pierwsza z nich przekształciła się w Wyższą Szkołę Ekonomiczną, a Pedagogium dało początek Wyższej Szkole Pedagogicznej – z połączenia obu szkół 20 marca 1970 roku powstał Uniwersytet Gdański.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich, samorządowych, kościelnych, pomorscy parlamentarzyści, korpus dyplomatyczny, rektorzy szkół wyższych, przedstawiciele instytucji naukowych, kultury, biznesu i mediów oraz społeczność akademicka UG, a przede wszystkim rozpoczynający rok akademicki studenci i doktoranci.

JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Jerzy Piotr Gwizdała w swoim wystąpieniu przypomniał sukcesy naukowców i studentów oraz podziękował całej społeczności akademickiej za zaangażowanie i pracę na rzecz naszej uczelni.

- Rozpoczynamy jubileuszowy rok akademicki w naszej Alma Mater. Tegoroczna inauguracja to czas szczególny, wręcz wyjątkowy. Pełen podsumowań, nałożonych zadań, poczucia dumy z dobrze wykonanych obowiązków i wspólnie osiągniętych sukcesów oraz przepełniony planami na przyszłość. Wraz z nowym rokiem akademickim rozpoczyna się wdrażanie nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Najbliższe lata będą dla nas wszystkich wyzwaniem. Zmianie ulegnie zarówno struktura organizacyjna, jak i regulacje w zakresie działalności uczelni, jednak wespół z pozostałymi członkami władz Rektorskich oraz członkami Senatu podjęliśmy decyzję o stopniowym i nierewolucyjnym dostosowywaniu ustroju Uniwersytetu do nowych realiów szkolnictwa wyższego. W tym miejscu pragnę Państwa zapewnić, że na zmiany jesteśmy przygotowani – podkreślił Rektor UG.

Wśród strategicznych celów na najbliższy czas JM Rektor UG wskazał między innymi podniesienie jakości badań naukowych i ich umiędzynarodowienie, aktywizację w zakresie komercjalizacji wyników badań oraz ich transfer do gospodarki, nową jakość studiów doktoranckich, doskonalenie kształcenia studentów, wsparcie kompetencji dydaktycznych, wzmocnienie współpracy z krajowym i międzynarodowym otoczeniem społeczno-gospodarczym, zwiększenie społecznej odpowiedzialności uczelni w obszarze kształcenia i badań naukowych, nową jakość systemowego zarządzania uczelnią, w tym działania na rzecz zintegrowanego systemu informatycznego oraz poprawę warunków socjalno-bytowych pracowników i studentów.

Tegoroczny wykład inauguracyjny pt. „Szanse rozwoju polskiej nauki” wygłosił prof. Grzegorz Węgrzyn z Uniwersytetu Gdańskiego, Przewodniczący Rady Doskonałości Naukowej. Prof. Grzegorz Węgrzyn przedstawił szanse i zagrożenia związane z wprowadzaną właśnie reformą szkolnictwa wyższego oraz wskazał na konieczność wprowadzania zmian, które mogą wzmocnić konkurencyjność i miejsce polskich uczelni i naukowców na arenie międzynarodowej.

Jednym z głównych punktów uroczystości była immatrykulacja studentów i doktorantów, którzy pod wodzą Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia prof. Arnolda Kłonczyńskiego złożyli uroczyste ślubowanie. Gratulacje nowym studentom i doktorantom złożyła Aleksandra Dulkiewicz Prezydent Miasta Gdańska.

Wręczone zostały także nagrody w konkursie na najlepszą książkę naukową, dydaktyczną oraz przedstawiającą rezultaty pracy doktorskiej, wydaną w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego w minionym roku. Tę część uroczystości poprowadził Prorektor ds. Nauki prof. Piotr Stepnowski, a nagrody wręczali Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką prof. Krzysztof Bielawski oraz Dyrektor Wydawnictwa UG Joanna Kamień.

W kategorii najlepsza książka naukowa I nagrodę otrzymała praca prof. Magdaleny Nowak z Wydziału Historycznego pt. Dwa światy. Zagadnienie identyfikacji narodowej Andrzeja Szeptyckiego w latach 1865-1914, II nagrodę uzyskała książka prof. Kamila Zeidlera z Wydziału Prawa i Administracji pt. Estetyka prawa, a III miejsce ex aequo zajęły książki pt. Ojcowie i synowie. O tron, władzę, dziedzictwo pod redakcją prof. Beaty Możejko i Anny Paner z Wydziału Historycznego oraz Melancholia, nuda i czas w prozie Jarosława Iwaszkiewicza autorstwa prof. Barbary Zwolińskiej z Wydziału Filologicznego.

W kategorii książka dydaktyczna pierwszą i jedyną nagrodę uzyskali dr Regina Kasprzykowska i prof. Franciszek Kasprzykowski z Wydziału Chemii za podręcznik Preparatyka organiczna środków farmaceutycznych.

W kategorii najlepsza książka przedstawiająca rezultaty pracy doktorskiej I miejsce zajął dr Piotr Samól z Politechniki Gdańskiej za pracę: Młode Miasto Gdańsk (1380–1455) i jego patrymonium, II miejsce przyznano dr Ewelinie Kowalskiej z Wydziału Prawa i Administracji za pracę Własność zabytku a dyskrecjonalna władza konserwatorska, a III miejsce dr Katarzynie Kręglewskiej z Wydziału Filologicznego za Polskie pamiętniki teatralne. Teoria – historia – teksty.

List gratulacyjny z okazji jubileuszowej inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Gdańskim w imieniu Wicepremiera Jarosława Gowina, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego odczytał Pan Karol Rabenda, radny miasta Gdańska. Listy gratulacyjne nadesłali także przedstawiciele świata nauki, kultury, władz państwowych i samorządowych.

Uroczystość uświetnił koncert Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego pod dyrekcją prof. Marcina Tomczaka

 

inauguracja_2inauguracja_3inauguracja_4inauguracja_5inauguracja_6
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maciej Goniszewski
Treść wprowadzona przez: Marta Demartin
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 2 października 2019 roku, 13:36