fbpx Powołano rady dyscyplin naukowych na UG | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie

Powołano rady dyscyplin naukowych na UG | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie

-A A +A

Powołano rady dyscyplin naukowych na UG

rady dyscyplinZgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 28 ust. 4) Statut Uniwersytetu Gdańskiego deleguje zadania związane z nadawaniem stopni i tytułów oraz ewaluacją na Rady Dyscyplin Naukowych.

§ 29 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego:

"1. W Uniwersytecie stopnie naukowe i stopnie w zakresie sztuki nadają, z zastrzeżeniem § 28 ust. 1 pkt 8, rady dyscyplin naukowych.

2. W skład rady dyscypliny naukowej wchodzi od 6 do 30 członków.

3. Członkami rady dyscypliny naukowej są nauczyciele akademiccy posiadający tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, dla których Uniwersytet jest podstawowym miejscem pracy i którzy złożyli oświadczenie o reprezentowaniu danej dyscypliny naukowej w udziale co najmniej 0,75 ­– wybrani na zebraniu ogólnym tej grupy pracowników.

5. W skład rady dyscypliny naukowej wchodzą także przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowiskach pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych, którzy złożyli oświadczenie o reprezentowaniu danej dyscypliny naukowej w udziale co najmniej 0,75, stanowiący nie więcej niż 10% składu rady (nie mniej niż 1 osoba) i wybrani na zebraniu ogólnym tej grupy pracowników oraz 1 przedstawiciel doktorantów, w przypadku gdy w szkole doktorskiej kształci się doktorant w tej dyscyplinie – wybrany na zasadach określonych w regulaminie samorządu doktorantów, bez prawa głosu w sprawach nadawania stopni naukowych."

*

Na posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Gdańskiego 31 października 2019 roku Rektor UG prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała wręczył powołania przewodniczącym rad dyscyplin naukowych oraz ogłosił skład osobowy rad dyscyplin naukowych Uniwersytetu Gdańskiego do końca kadencji 2016-2020:

 1. Skład Rady Dyscypliny Archeologia
 1. Przewodniczący: prof. dr hab. Witold Świętosławski;
 2. prof. dr hab. Nicholas Victor Sekunda;
 3. dr hab. Sławomir Grzegorz Jędraszek;
 4. dr hab. Waldemar Ossowski;
 5. dr hab. Joanna Paulina Pyzel;
 6. kandydat dr Tomasz Jacek Chmielewski;
 7. doktorant /-/.

 Obsługa administracyjna Rady: Wydział Historyczny

 1. Skład Rady Dyscypliny Historia
 1. Przewodniczący: dr hab. Arkadiusz Janicki;
 2. prof. dr hab. Wiesław Zbigniew Długokęcki;
 3. prof. dr hab. Igor Andrzej Hałagida;
 4. prof. dr hab. Edmund Kizik;
 5. prof. dr hab. Beata Możejko;
 6. dr hab. Grzegorz Berendt;
 7. dr hab. Dariusz Kaczor;
 8. dr hab. Barbara Klassa;
 9. dr hab. Arnold Kłonczyński;
 10. dr hab. Michał Dariusz Kosznicki;
 11. dr hab. Sławomir Jacek Kościelak;
 12. dr hab. Rafał Kazimierz Kubicki;
 13. dr hab. Krzysztof Lewalski;
 14. dr hab. Gabriela Maria Majewska;
 15. dr hab. Anna Alicja Mazurkiewicz;
 16. dr hab. Ireneusz Adam Milewski;
 17. dr hab. Magdalena Joanna Nowak;
 18. dr hab. Anna Ewa Paner;
 19. dr hab. Piotr Andrzej Perkowski;
 20. dr hab. Przemysław Różański;
 21. dr hab. Iwona Sakowicz-Tebinka;
 22. dr hab. Marek Smoliński;
 23. dr hab. Sobiesław Robert Szybkowski;
 24. dr Piotr Józef Derengowski;
 25. dr Anna Joanna Łysiak-Łątkowska;
 26. mgr Iwona Flis. 

Obsługa administracyjna Rady: Wydział Historyczny

 1. Skład Rady Dyscypliny Filozofia
 1. Przewodniczący: dr hab. Natasza Anna Szutta;
 2. prof. dr hab. Stanisław Piotr  Judycki;
 3. dr hab. Anna Chęćka;
 4. dr hab. Jarosław Andrzej Mrozek;
 5. dr hab. Romuald Michał Piekarski;
 6. dr hab. Piotr Jan Przybysz;
 7. dr hab. Artur Mariusz Szutta;
 8. dr hab. Józef Tarnowski;
 9. dr hab. Rafał Urbaniak;
 10. dr hab. Wojciech Żełaniec;
 11. dr Marek Andrzej Pepliński;
 12. mgr Rafał Lewandowski 

Obsługa administracyjna Rady: Wydział Nauk Społecznych

 1. Skład Rady Dyscypliny Językoznawstwo
 1. Przewodniczący: dr hab. Ewa Grażyna Czaplewska;
 2. dr hab. Tomasz Edmund Ciszewski;
 3. dr hab. Joanna Alina Jereczek-Lipińska;
 4. dr hab. Katarzyna Kaczorowska-Bray;
 5. dr hab. Izabela Krystyna Kępka;
 6. dr hab. Aneta Grażyna Lewińska;
 7. dr hab. Zenon Piotr Lica;
 8. dr hab. Bożena Janina Matuszczyk-Podgórska;
 9. dr hab. Stanisław Milewski;
 10. dr hab. Dusan-Vladislav Paždjerski;
 11. dr hab. Alicja Teresa Pstyga;
 12. dr hab. Małgorzata Barbara Rocławska-Daniluk;
 13. dr hab. Żanna Sładkiewicz;
 14. dr hab. Olga Sokołowska;
 15. dr hab. Danuta Stanulewicz-Skrzypiec;
 16. dr hab. Lucyna Grażyna Warda-Radys;
 17. dr hab. Katarzyna Wojan;
 18. dr hab. Róża Zofia Wosiak-Śliwa;
 19. dr Karolina Ewa Janczukowicz;
 20. dr Mikołaj Rychło;
 21. mgr Barbara Grobelna. 

Obsługa administracyjna Rady: Wydział Filologiczny

 1. Skład Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo
 1. Przewodniczący: dr hab. Tomasz Swoboda;
 2. prof. dr hab. Ewa Elżbieta Graczyk;
 3. prof. dr hab. Mirosław Jan Ossowski            ;
 4. prof. dr hab. Stanisław Rosiek;
 5. prof. dr hab. Grażyna Bożena Tomaszewska;
 6. dr hab. Izabela Bogumił;
 7. dr hab. Marion Brandt;
 8. dr hab. Marcin Andrzej Całbecki;
 9. dr hab. Ludmiła Gruszewska-Blaim;
 10. dr hab. Radosław Marcin Grześkowiak;
 11. dr hab. Agnieszka Katarzyna Haas;
 12. dr hab. Magdalena Horodecka;
 13. dr hab. Edward Jakiel;
 14. dr hab. Zbigniew Marek Kaźmierczyk;
 15. dr hab. Marta Koval;
 16. dr hab. Mariusz Jan Kraska;
 17. dr hab. Sławomir Leśniak;
 18. dr hab. Katarzyna Maria Lukas;
 19. dr hab. Anna Grażyna Marchewka;
 20. dr hab. Maciej Adam Michalski;
 21. dr hab. Mirosława Barbara Modrzewska;
 22. dr hab. Maria Ewa Sibińska;
 23. dr hab. Feliks Tomaszewski;
 24. dr hab. Jean Mary Ward;
 25. dr hab. Jadwiga Węgrodzka;
 26. dr hab. Barbara Lucyna Zwolińska;
 27. dr Arkadiusz Misztal;
 28. dr Svetlana Pavlenko;
 29. doktorant /-/. 

Obsługa administracyjna Rady: Wydział Filologiczny

 1. Skład Rady Dyscypliny Nauki o kulturze i religii
 1. Przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Piotr Kowalski;
 2. prof. dr hab. Jerzy Szyłak;
 3. dr hab. Tarzycjusz Marek Buliński;
 4. dr hab. Wojciech Gajewski;
 5. dr hab. Katarzyna Elżbieta Kaczor;
 6. dr hab. Anna Kwaśniewska;
 7. dr hab. Józef Jarosław Majewski;
 8. dr hab. Katarzyna Mirgos;
 9. dr hab. Diana Oboleńska;
 10. dr hab. Monika Ludmiła Rzeczycka;
 11. dr hab. Grzegorz Szamocki;
 12. dr hab. Zbigniew Jan Treppa;
 13. dr Katarzyna Linda-Grycza;
 14. mgr Przemysław Kilian. 

Obsługa administracyjna Rady: Wydział Historyczny

 1. Skład Rady Dyscypliny Nauki o sztuce
 1. Przewodniczący: prof. dr hab. Mirosław Medard Przylipiak;
 2. prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska;
 3. dr hab. Jacek Marek Friedrich;
 4. dr hab. Małgorzata Jarmułowicz;
 5. dr hab. Marcin Stanisław Kaleciński;
 6. dr hab. Krzysztof Kornacki;
 7. dr hab. Mirosław Piotr Kruk;
 8. dr hab. Paweł Jakub Sitkiewicz;
 9. dr hab. Tomasz Torbus;
 10. dr hab. Tomasz Wiśniewski;
 11. dr hab. Andrzej Woziński;
 12. dr Anna Sobecka;
 13. mgr Noemi Etush. 

Obsługa administracyjna Rady: Wydział Filologiczny

 1. Skład Rady Dyscypliny Matematyka
 1. Przewodniczący: dr hab. Błażej Jakub Szepietowski;
 2. prof. dr hab. Grzegorz Gromadzki;
 3. prof. dr hab. Tomasz Natkaniec;
 4. prof. dr hab. Zbigniew Stanisław Szafraniec;
 5. prof. dr hab. Andrzej Szczepański;
 6. dr hab. Antoni Augustynowicz;
 7. dr hab. Tomasz Człapiński;
 8. dr hab. Rafał Filipów;
 9. dr hab. Henryk Leszczyński;
 10. dr hab. Andrzej Nowik;
 11. dr hab. Michał Stukow;
 12. dr hab. Piotr Roman Szuca;
 13. dr hab. Andreas Zastrow;
 14. dr Barbara Wolnik;
 15. doktorant /-/

 Obsługa administracyjna Rady: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 1. Skład Rady Dyscypliny Nauki fizyczne
 1. Przewodniczący: dr hab. Wiesław Marek Laskowski;
 2. prof. dr hab. Piotr Bojarski;
 3. prof. dr hab. Michał Horodecki;
 4. prof. dr hab. Paweł Horodecki;
 5. prof. dr hab. Danuta Wanda Makowiec;
 6. prof. dr hab. Stanisław Józef Pogorzelski;
 7. prof. dr hab. Marek Żukowski;
 8. dr hab. Ryszard Drozdowski;
 9. dr hab. Piotr Wojciech Gnaciński;
 10. dr hab. Marek Jan Józefowicz;
 11. dr hab. Marek Krośnicki;
 12. dr hab. Stanisław Józef Kryszewski;
 13. dr hab. Aleksander Andrzej Kubicki;
 14. dr hab. Jerzy Andrzej Kwela;
 15. dr hab. Sebastian Gabriel Mahlik;
 16. dr hab. Marcin Andrzej Marciniak;
 17. dr hab. Wiesław Bogdan Miklaszewski;
 18. dr hab. Tomasz Paterek;
 19. dr hab. Marcin Pawłowski;
 20. dr hab. Łukasz Marek Rudnicki;
 21. dr hab. Adam Józef Rutkowski;
 22. dr hab. Marcin Adam Wieśniak;
 23. dr Justyna Strankowska;
 24. dr Krzysztof Roman Szczygielski;
 25. doktorant /-/.

 Obsługa administracyjna Rady: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 1. Skład Rady Dyscypliny Nauki biologiczne
 1. Przewodniczący: dr hab. Joanna Skórko Glonek;
 2. prof. dr hab. Antoni Banaś;
 3. prof. dr hab. Krzysztof Piotr Bielawski;
 4. prof. dr hab. Anna Herman-Antosiewicz;
 5. prof. dr hab. Tadeusz Kaczorowski;
 6. prof. dr hab. Igor Piotr Konieczny;
 7. prof. dr hab. Martin Kukwa;
 8. prof. dr hab. Krzysztof Piotr Liberek;
 9. prof. dr hab. Ewa Łojkowska;
 10. prof. dr hab. Włodzimierz Meissner;
 11. prof. dr hab. Tadeusz Bogdan Namiotko;
 12. prof. dr hab. Agnieszka Monika Szalewska-Pałasz;
 13. prof. dr hab. Dariusz Lucjan Szlachetko;
 14. prof. dr hab. Józef Mieczysław Szmeja;
 15. prof. dr hab. Marek Stanisław Ziętara;
 16. dr hab. Anna Marta Aksmann;
 17. dr hab. Mariusz Stanisław Grinholc;
 18. dr hab. Joanna Nina Izdebska;
 19. dr hab. Agnieszka Kamila Kowalkowska;
 20. dr hab. Małgorzata Krystyna Kozieradzka-Kiszkurno;
 21. dr hab. Aleksandra Królicka;
 22. dr hab. Danuta Janina Lewandowska;
 23. dr hab. Magdalena Beata Narajczyk;
 24. dr hab. Jolanta Orzeł-Gryglewska;
 25. dr hab. Magdalena Remisiewicz;
 26. dr hab. Leszek Michał Rolbiecki;
 27. dr hab. Katarzyna Wojczulanis-Jakubas;
 28. dr Adrianna Renata Kilikowska;
 29. dr Ewelina Król;
 30. mgr Michał Starke. 

Obsługa administracyjna Rady: Wydział Biologii

 1. Skład Rady Dyscypliny Nauki chemiczne
 1. Przewodniczący: dr hab. Zbigniew Tadeusz Kaczyński;
 2. prof. dr hab. Lech Kazimierz Chmurzyński;
 3. prof. dr hab. Franciszek Maria Kasprzykowski;
 4. prof. dr hab. Adam Jerzy Lesner;
 5. prof. dr hab. Józef Adam Liwo;
 6. prof. dr hab. Mariusz Makowski;
 7. prof. dr hab. Tadeusz Piotr Ossowski;
 8. prof. dr hab. Adam Prahl;
 9. prof. dr hab. Tomasz Puzyn;
 10. prof. dr hab. Janusz Adam Rak;
 11. prof. dr hab. Piotr Julian Rekowski;
 12. prof. dr hab. Krzysztof Rolka;
 13. prof. dr hab. Ewa Maria Siedlecka;
 14. prof. dr hab. Piotr Mariusz Skowron;
 15. prof. dr hab. Piotr Stanisław Skurski;
 16. prof. dr hab. Bogdan Skwarzec;
 17. prof. dr hab. Piotr Krzysztof Stepnowski;
 18. prof. dr hab. Adriana Karolina Zaleska-Medynska;
 19. dr hab. Agnieszka Chylewska;
 20. dr hab. Cezary Czaplewski;
 21. dr hab. Beata Dorota Grobelna;
 22. dr hab. Jolanta Kumirska;
 23. dr hab. Beata Maria Liberek;
 24. dr hab. Sylwia Anna Rodziewicz-Motowidło;
 25. dr hab. Emilia Sikorska;
 26. dr hab. Artur Sikorski;
 27. dr hab. Aneta Szymańska;
 28. dr Sylwia Elżbieta Freza;
 29. dr Dorota Renata Zarzeczańska;
 30. mgr Karol Tabaka.

 Obsługa administracyjna Rady: Wydział Chemii

 1. Skład Rady Dyscypliny Nauki o Ziemi i środowisku
 1. Przewodniczący: prof. dr hab. Wojciech Tylmann;
 2. prof. dr hab. Jerzy Bolałek;
 3. prof. dr hab. Hanna Jurata Mazur-Marzec;
 4. prof. dr hab. Mirosław Grzegorz Miętus;
 5. prof. dr hab. Jarosław Jan Tęgowski;
 6. dr hab. Magdalena Bełdowska;
 7. dr hab. Luiza Agnieszka Bielecka;
 8. dr hab. Dariusz Borowiak;
 9. dr hab. Dorota Burska;
 10. dr hab. Roman Cieśliński;
 11. dr hab. Joanna Maria Fac-Beneda;
 12. dr hab. Natalia Gorska;
 13. dr hab. Bożena Graca;
 14. dr hab. Waldemar Józef Grzybowski;
 15. dr hab. Urszula Janas;
 16. dr hab. Anita Lewandowska;
 17. dr hab. Leszek Janusz Łęczyński;
 18. dr hab. Katarzyna Łukawska-Matuszewska;
 19. dr hab. Monika Beata Normant-Saremba;
 20. dr hab. Konrad Ocalewicz;
 21. dr hab. Mariusz Remigiusz Sapota;
 22. dr hab. Adam Piotr Sokołowski;
 23. dr hab. Marta Bożena Staniszewska;
 24. dr hab. Waldemar Surosz;
 25. dr hab. Agata Weydmann-Zwolicka
 26. dr hab. Małgorzata Witak;
 27. dr hab. Piotr Woźniak;
 28. dr Damian Moskalewicz;
 29. dr Karol Tylamnn;
 30. doktorant /-/

 Obsługa administracyjna Rady: Wydział Oceanografii i Geografii

 1. Skład Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse
 1. Przewodniczący: dr hab. Przemysław Borkowski;
 2. prof. dr hab. Jerzy Gierusz;
 3. prof. dr hab. Andrzej Hieronim Stępniak;
 4. dr hab. Monika Bąk;
 5. dr hab. Joanna Bednarz;
 6. dr hab. Tomasz Brodzicki;
 7. dr hab. Dorota Ciołek;
 8. dr hab. Leszek Czerwonka;
 9. dr hab. Krzysztof Dobrowolski;
 10. dr hab. Maria Elżbieta Jastrzębska;
 11. dr hab. Hanna Danuta Klimek;
 12. dr hab. Julia Koralun-Bereźnicka;
 13. dr hab. Aleksandra Koźlak;
 14. dr hab. Andrzej Jacek Letkiewicz;
 15. dr hab. Beata Monika Majecka;
 16. dr hab. Paweł Krzysztof Miłobędzki;
 17. dr hab. Anna Maria Nikodemska-Wołowik;
 18. dr hab. Sylwia Pangsy-Kania;
 19. dr hab. Barbara Pawłowska;
 20. dr hab. Ryszard Jan Rolbiecki;
 21. dr hab. Ewelina Edyta Sokołowska;
 22. dr hab. Anita Joanna Szymańska;
 23. dr hab. Dariusz Grzegorz Tłoczyński;
 24. dr hab. Hanna  Treder;
 25. dr hab. Stanisław Umiński;
 26. dr hab. Anna Jadwiga Zamojska;
 27. dr hab. Jacek Zaucha;
 28. dr Tomasz Edward Czuba;
 29. dr Olga Anna Martyniuk;
 30. mgr Witold Witkowski. 

Obsługa administracyjna Rady: Wydział Ekonomiczny

 1. Skład Rady Dyscypliny Nauki o zarządzaniu i jakości
 1. Przewodniczący: dr hab. Paweł Wiktor Antonowicz;
 2. prof. dr hab. Jacek Marian Rybicki;
 3. prof. dr hab. Mirosław Wojciech Szreder;
 4. prof. dr hab. Małgorzata Zdzisława Wiśniewska;
 5. dr hab. Robert Sławomir Bęben;
 6. dr hab. Barbara Gierusz;
 7. dr hab. Wiesław Franciszek Golnau;
 8. dr hab. Beata Jackowska;
 9. dr hab. Andrzej Jezierski;
 10. dr hab. Tomasz Piotr Kawka;
 11. dr hab. Michał Wojciech Kuciapski;
 12. dr hab. Przemysław Lech Kulawczuk;
 13. dr hab. Przemysław Zbigniew Lech;
 14. dr hab. Cezary Mańkowski;
 15. dr hab. Kamila Migdał-Najman;
 16. dr hab. Krzysztof Najman;
 17. dr hab. Aneta Iwona Oniszczuk-Jastrząbek;
 18. dr hab. Arleta Bogumiła Szadziewska;
 19. dr hab. Marek Szczepaniec;
 20. dr hab. Agnieszka Anna Szpitter;
 21. dr hab. Piotr Sergiusz Walentynowicz;
 22. dr hab. Jarosław Adam Waśniewski;
 23. dr hab. Jacek Winiarski;
 24. dr hab. Elżbieta Wojnicka-Sycz;
 25. dr hab. Piotr Andrzej Wróbel;
 26. dr Dorota Książkiewicz;
 27. dr Beata Maria Zackiewicz-Brunke;
 28. mgr Alan Balla.

 Obsługa administracyjna Rady: Wydział Zarządzania

 1. Skład Rady Dyscypliny Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
 1. Przewodniczący: prof. dr hab. Iwona Bronisława Sagan;
 2. dr hab. Mariusz Andrzej Czepczyński;
 3. dr hab. Mariusz Teodor Kistowski;
 4. dr hab. Tomasz Andrzej Michalski;
 5. dr hab. Lucyna Katarzyna Przybylska;
 6. dr hab. Jan Andrzej Wendt;
 7. dr hab. Aleksander Kuczabski;
 8. kandydat dr Marcin Połom;
 9. mgr Tomasz Mikulski. 

Obsługa administracyjna Rady: Wydział Oceanografii i Geografii

 1. Skład Rady Dyscypliny Nauki o polityce i administracji
 1. Przewodniczący: dr hab. Jarosław Nocoń;
 2. prof. dr hab. Piotr Mickiewicz;
 3. prof. dr hab. Grzegorz Piwnicki;
 4. prof. dr hab. Jacek Leszek Tebinka;
 5. dr hab. Tadeusz Andrzej Dmochowski;
 6. dr hab. Michał Marcin Kubiak;
 7. dr hab. Andrzej Marek Kubka;
 8. dr hab. Arkadiusz Łukasz Modrzejewski;
 9. dr hab. Sylwia Maria Mrozowska;
 10. dr hab. Piotr Mileniusz Niwiński;
 11. dr hab. Jakub Potulski;
 12. dr hab. Marek Rewizorski;
 13. dr hab. Adam Romejko;
 14. dr Tomasz Lenkiewicz;
 15. mgr Emil Kwidziński. 

Obsługa administracyjna Rady: Wydział Nauk Społecznych

 1. Skład Rady Dyscypliny Nauki prawne
 1. Przewodniczący: dr hab. Anna Maria Jurkowska-Zeidler;
 2. prof. dr hab. Ewa Mirlena Bagińska;
 3. dr hab. Małgorzata Aleksandra Balwicka-Szczyrba;
 4. dr hab. Tomasz Bąkowski;
 5. dr hab. Anna Maria Dobaczewska;
 6. dr hab. Michał Gałędek;
 7. dr hab. Radosław Eugeniusz Giętkowski;
 8. dr hab. Krzysztof Ryszard Grajewski;
 9. dr hab. Edvardas Juchnevičius;
 10. dr hab. Joanna Barbara Kruczalak-Jankowska;
 11. dr hab. Anna Agnieszka Machnikowska;
 12. dr hab. Dorota Maśniak;
 13. dr hab. Maciej Łukasz Nyka;
 14. dr hab. Dorota Katarzyna Pyć;
 15. dr hab. Anna Krystyna Rytel-Warzocha;
 16. dr hab. Sławomir Steinborn;
 17. dr hab. Sebastian Krzysztof Sykuna;
 18. dr hab. Monika Tomaszewska;
 19. dr hab. Piotr Jerzy Uziębło;
 20. dr hab. Tomasz Hubert Widłak;
 21. dr hab. Grzegorz Wierczyński;
 22. dr hab. Jacek Wiewiorowski;
 23. dr hab. Marcin Michał Wiszowaty;
 24. dr hab. Adam Wiśniewski
 25. dr hab. Wojciech Zalewski;
 26. dr hab. Kamil Zeidler;
 27. dr hab. Monika Adamczak-Retecka;
 28. dr Krzysztof Paweł Kaszubowski;
 29. dr Dominika Tykwińska-Rutkowska;
 30. mgr Piotr Gajewski. 

Obsługa administracyjna Rady: Wydział Prawa i Administracji

 1. Skład Rady Dyscypliny Nauki socjologiczne
 1. Przewodniczący: dr hab. Radosław Kossakowski;
 2. prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński;
 3. dr hab. Piotr Andrzej Czekanowski;
 4. dr hab. Michał Roch Kaczmarczyk;
 5. dr hab. Anna Maria Kłonkowska;
 6. dr hab. Monika Izabela Mazurek-Janasik;
 7. dr hab. Dorota Aleksandra Rancew-Sikora;
 8. dr hab. Jarosław Załęcki;
 9. dr Bartosz Mika;
 10. mgr Jan Mizerski. 

Obsługa administracyjna Rady: Wydział Nauk Społecznych

 1. Skład Rady Dyscypliny Pedagogika
 1. Przewodniczący: prof. dr hab. Romuald Grzybowski;
 2. prof. dr hab. Krzysztof Tadeusz Jakubiak;
 3. prof. dr hab. Lucyna Elżbieta Kopciewicz;
 4. prof. dr hab. Amadeusz Roman Krause;
 5. prof. dr hab. Maria Teresa Mendel;
 6. prof. dr hab. Tomasz Grzegorz Szkudlarek;
 7. dr hab. Maria Teresa Groenwald;
 8. dr hab. Alicja Monika Jurgiel-Aleksander;
 9. dr hab. Małgorzata Lewartowska-Zychowicz;
 10. dr hab. Agnieszka Urszula Nowak-Łojewska;
 11. dr hab. Robert Piotr Opora;
 12. dr hab. Kazimierz Puchowski;
 13. dr hab. Sławomira Sadowska;
 14. dr hab. Justyna Maria Siemionow;
 15. dr hab. Piotr Bogusław Stańczyk;
 16. dr hab. Maria Anna Szczepska-Pustkowska;
 17. dr Piotr Jan Zamojski;
 18. mgr Martyna Olszewska. 

Obsługa administracyjna Rady: Wydział Nauk Społecznych

 1. Skład Rady Dyscypliny Psychologia
 1. Przewodniczący: prof. dr hab. Mariola Elżbieta Bidzan;
 2. prof. dr hab. Hanna Wanda Brycz;
 3. prof. dr hab. Krzysztof Radosław Jodzio;
 4. prof. dr hab. Beata Aleksandra Pastwa-Wojciechowska;
 5. dr hab. Krystyna Elżbieta Adamska;
 6. dr hab. Tomasz Stefan Besta;
 7. dr hab. Magdalena Błażek;
 8. dr hab. Michał Harciarek;
 9. dr hab. Maria Dorota Kaźmierczak;
 10. dr hab. Roman Tadeusz Konarski;
 11. dr hab. Natasza Joanna Kosakowska-Berezecka;
 12. dr hab. Małgorzata Anna Lipowska;
 13. dr hab. Henryk Józef Olszewski;
 14. dr hab. Wioletta Maria Radziwiłłowicz;
 15. dr hab. Joanna Różycka-Tran;
 16. dr hab. Katarzyna Skrzypińska;
 17. dr hab. Anna Maria Zawadzka;
 18. dr Paulina Anna Pawlicka;
 19. mgr Magdalena Nowacka. 

Obsługa administracyjna Rady: Wydział Nauk Społecznych

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Demartin
Treść wprowadzona przez: Marta Demartin
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 31 października 2019 roku, 11:41