fbpx Badaczki UG laureatkami Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie

Badaczki UG laureatkami Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie

-A A +A

Badaczki UG laureatkami Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju

FIR

Dr hab. Anna Aksmann z Katedry Fizjologii i Biotechnologii Roślin Wydziału Biologii UG oraz prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec, kierownik Zakładu Biotechnologii Morskiej Instytutu Oceanografii UG, zostały laureatkami Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019 w kategorii „Naukowiec przyszłości”. Laureatami tego prestiżowego wyróżnienia zostają od czterech lat podmioty i osoby, które w swej pracy wykazują się nieustannym ukierunkowaniem na przyszłość, stanowiąc podstawę zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju. Partnerem merytorycznym Nagrody jest Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju przy Politechnice Śląskiej, a organizatorem Centrum Inteligentnego Rozwoju.

Dr hab. Anna Aksmann została nagrodzona za realizację projektów „Rola ELIPs (early light induced proteins) w aklimatyzacji komórek Chlamydomonas do antropogenicznych zanieczyszczeń środowiska wodnego” oraz „Synchroniczne kultury Chlamydomonas reinhardtii jako narzędzie w badaniach toksyczności antropogenicznych zanieczyszczeń środowiska”, a prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec za realizację projektów „Peptydy produkowane przez bałtyckie cyjanobakterie – od identyfikacji do wyboru związku wiodącego (from hits to leads H2L), „Oligopeptydy produkowane przez cyjanobakterie – od ekologii do biotechnologii” oraz „Małocząsteczkowe metabolity cyjanobakterii Morza Bałtyckiego jako potencjalne inhibitory funkcji mikroRNA”.

Wręczenie nagród odbędzie się podczas 4. Forum Inteligentnego Rozwoju, które odbędzie się 28-29 listopada w Uniejowie. Jest to wydarzenie gospodarcze poświęcone innowacjom, inwestycjom, inteligentnemu rozwojowi i nowym technologiom, które przełożą się na inteligentny rozwój gospodarki. To międzynarodowa debata z udziałem 500 liderów inteligentnego rozwoju: innowatorów i inwestorów z sektora biznesu, nauki, samorządu, otoczenia biznesu, a także przedstawicieli władz państwowych.

Misją Forum Inteligentnego Rozwoju jest identyfikacja możliwości komercyjnego wykorzystania wyników badań naukowych, wiedzy oraz kompetencji polskich badaczy i naukowców. Inicjowanie procesów komercjalizacji wyników badań, w tym stworzenie platformy nawiązywania i utrzymania kontaktów pomiędzy naukowcami a środowiskiem społeczno-gospodarczym, potencjalnymi klientami, inwestorami lub partnerami biznesowymi.

Więcej informacji o nagrodzie: https://irforum.pl/polska-nagroda-inteligentnego-rozwoju/

Biuro Rzecznika Prasowego UG

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Demartin
Treść wprowadzona przez: Marta Demartin
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 8 listopada 2019 roku, 13:14