fbpx Mobilność w szkolnictwie wyższym – nowy projekt dofinansowany z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie
-A A +A

Mobilność w szkolnictwie wyższym – nowy projekt dofinansowany z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021

mobilnoscProgram Edukacja, w ramach którego przygotowano dofinansowany projekt, powstał na mocy międzyrządowej umowy dotyczącej wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021. Celem Programu jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) w obszarze edukacji.

Projekt Uniwersytetu Gdańskiego ma na celu zwiększenie mobilności studentów i pracowników uczelni pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami.

Projekt swym zakresem obejmuje:

  1. Mobilność pracowników UG:
  • mobilność nauczycieli akademickich pomiędzy uczelniami z Polski i z Państw-Darczyńców w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, na okres od 1 dnia do 6 tygodni;
  • mobilność pracowników pomiędzy uczelniami z Polski i z Państw-Darczyńców w celu realizacji wyjazdów typu „job shadowing”, udziału w seminariach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach doskonalących umiejętności i poszerzających wiedzę w danej dziedzinie na okres od 1 dnia do 6 tygodni.
  1. Mobilności studentów UG:
  • wyjazdy studentów polskich do Państw-Darczyńców na praktyki do instytucji współpracujących na okres od 2 do 12 miesięcy w jednym roku akademickim.

Kwota przyznanego dofinansowania to 26 469 EUR.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Demartin
Treść wprowadzona przez: Marta Demartin
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 15 listopada 2019 roku, 9:51