fbpx Projekt Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie
-A A +A

Projekt Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych

projektProjekt „Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych” (IMBIO) jest jednym z dwóch projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu POPC 2.3.1.

Celem projektu IMBIO jest otwarcie dostępu do danych naukowych, dotyczących różnorodności biologicznej organizmów jądrowych (Eukaryota), w zasobach Polskich instytucji naukowych. Będzie on realizowany poprzez digitalizację i udostępnienie danych nieistniejących dotąd w formie cyfrowej i/lub nieudostępnionych poprzez sieć internetową. Powstanie system informatyczny integrujący i udostępniający dane z kolekcji przyrodniczych (np. dane okazów dowodowych, zdigitalizowane zielniki i inne kolekcje) oraz dane o stwierdzeniach gatunków z innych źródeł informacji, które nie były dotąd dostępne cyfrowo (źródła bibliograficzne, notatniki terenowe, starsze bazy offline, należące do partnerów projektu). Otwarty zostanie dostęp do danych o rozmieszczeniu gatunków w Polsce oraz danych z najcenniejszych naukowo polskich kolekcji okazów flory i fauny z całego świata. Planowane narzędzia i aplikacje wesprą profesjonalistów i specjalistów amatorów (citizen science), pozwalając pozyskiwać nowe dane z terenu i działań digitalizacyjnych, redukując koszty digitalizacji poprzez pracę w grupie (również działania typu crowd-sourcing). Ułatwiony będzie dostęp do aktualnych danych o gatunkach szczególnego zainteresowania (inwazyjne, szkodliwe, zagrożone, chronione), istotnych dla gospodarki czy innych sfer życia publicznego (ochrona zdrowia, edukacja).

Wartość przyznanego dofinansowania dla całego konsorcjum, na czele którego stoi Uniwersytet Warszawski, wynosi ponad 18,7 mln PLN.

Kierownikiem Projektu po stronie UG jest dr inż. Jarosław K. Nowakowski z Wydziału Biologii.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Demartin
Treść wprowadzona przez: Marta Demartin
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 15 listopada 2019 roku, 9:58