fbpx Farma(e)kologia, czyli druga twarz leków - wykład prof. Piotra Stepnowskiego | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie
-A A +A

Farma(e)kologia, czyli druga twarz leków - wykład prof. Piotra Stepnowskiego

farmekologiaNadbałtyckie Centrum Kultury Gdańsk i Gdańskie Towarzystwo Naukowe zapraszają na wykład „Farma(e)kologia, czyli druga twarz leków” na temat wykrywania, trwałości, dróg przemieszczania i efektów toksykologicznych substancji farmaceutycznych trafiających do środowiska naturalnego. Wykład wygłosi prof. Piotr Stepnowski, laureat Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza za rok 2018 w kategorii nauk ścisłych i przyrodniczych. 

Wydarzenie odbędzie się 21 listopada 2019 r. (czwartek) w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku (ul. Korzenna 33/35) o godz. 18.00. Wstęp wolny.

Zapraszamy!

Wykład pt. „Farma(e)kologia, czyli druga twarz leków” odbędzie się w ramach cyklu spotkań z laureatami Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza. Prof. dr hab. Piotr Stepnowski, prorektor ds. nauki na Uniwersytecie Gdańskim, jest światowym pionierem badań w zakresie wykrywania i oceny narażenia środowiskowego nietypowych zanieczyszczeń chemicznych, takich jak pozostałości leków czy tzw. cieczy jonowych – nowoczesnych rozpuszczalników przemysłowych. Jest laureatem Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza za rok 2018 w kategorii nauk ścisłych i przyrodniczych. To najważniejsze na Pomorzu naukowe wyróżnienie otrzymał za „wybitne osiągnięcia naukowe dotyczące analizy chemicznej i oceny negatywnych skutków pozostałości substancji farmaceutycznych oraz cieczy jonowych w środowisku”

Spotkanie poprowadzi dr hab. Anna Białk-Bielińska. Podczas części artystycznej wystąpi kwartet smyczkowy Golden Gate Quartet. 

Biogram

Prof. dr hab. Piotr Stepnowski od początku związał swoją karierę naukową z Uniwersytetem Gdańskim. Był m.in. Dziekanem Wydziału Chemii UG, a obecnie pełni funkcje Prorektora ds. Nauki. Profesor jest światowym pionierem badań w zakresie wykrywania i oceny narażenia środowiskowego nietypowych zanieczyszczeń chemicznych, takich jak pozostałości leków czy tzw. cieczy jonowych – nowoczesnych rozpuszczalników przemysłowych. Szczególnym uznaniem cieszy się jego wkład w poznanie skutków, jakie wywołują tego typu substancje na organizmy żywe zamieszkujące ekosystemy wodne oraz badania nad ich oddziaływaniem z glebami i osadami dennymi. Wyniki jego badań stały się m.in. podstawą zupełnie nowego podejścia do projektowania rozpuszczalników z grupy cieczy jonowych w celu uzyskania ich niższej toksyczności i zwiększonej podatności na degradację. Badania substancji leczniczych w glebach z kolei, dowiodły realnego zagrożenia skażenia wód gruntowych tymi substancjami .

Jako pierwszy na świecie opracował i wdrożył kilkanaście oryginalnych metod analizy składników cieczy jonowych, które są dziś światowym kanonem analityki tych nowoczesnych rozpuszczalników. To właśnie metody Profesora Stepnowskiego są obecnie powszechnie wykorzystywane przez laboratoria naukowe i przemysłowe na całym świecie do analizy cieczy jonowych oraz produktów ich przemian i rozpadu. 

Nie do przecenienia są także jego pionierskie osiągnięcia w zakresie poszukiwania nowych metod pomiarów śladowych ilości farmaceutyków w próbkach środowiskowych (leki weterynaryjne, leki hormonalne, niesteroidowe leki przeciwzapalne i in.) i ich zastosowania do pomiarów w  środowisku. Jego badania w tym zakresie dowiodły obecności tych substancji nie tylko w ściekach komunalnych, ale także w wodach strefy przybrzeżnej Morza Bałtyckiego, czy w wybranych glebach i w wodach głębinowych. Badania prowadzone w zespole Profesora Stepnowskiego wprowadziły także do kanonu literatury światowej wiele nowych informacji na temat efektów biologicznych oraz toksyczności i ekotoksyczności substancji leczniczych obecnych w środowisku.

Współpracuje z szerokim gronem naukowców, także z ośrodków zagranicznych, m.in. z Niemiec, Francji czy Portugalii. Jest autorem i współautorem ponad dwustu naukowych artykułów, opublikowanych w uznanych międzynarodowych czasopismach naukowych, trzech podręczników akademickich, a także redaktorem naukowych monografii. Prace prof. Stepnowskiego były cytowane ponad sześć tysięcy razy, a wartość tzw. Indeksu Hirscha, który służy ustaleniu znaczenia całego dorobku danego autora, wynosi 44, co stawia prof. Piotra Stepnowskiego w ścisłej czołówce polskich naukowców. Był opiekunem ponad pięćdziesięciu prac magisterskich oraz promotorem 14 doktoratów.

Pełnił i pełni wiele ważnych funkcji w organizacjach  społecznych i samorządowych związanych z ochroną środowiska. Był m.in. przedstawicielem RP w zespole Programowania Wspólnych Badań Unii Europejskiej w zakresie zmian klimatu. Pełnił funkcję Prezesa Polskiego Klubu Ekologicznego w Gdańsku, był także inicjatorem powstania i pierwszym dyrektorem Instytutu Ochrony Środowiska i Zdrowia Człowieka UG. Od 15 lat jest reprezentantem Miasta Gdańsk w Zarządzie Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej, którym kieruje od 2008 roku. 

Biuro Rzecznika Prasowego Uniwersytetu Gdańskiego

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Demartin
Treść wprowadzona przez: Marta Demartin
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 19 listopada 2019 roku, 12:01