fbpx Nagroda Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców 2020 | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie

Nagroda Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców 2020 | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie

-A A +A

Nagroda Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców 2020

PANOddział POLSKIEJ AKADEMII NAUK w Gdańsku z przyjemnością informuje, iż z dniem 15 stycznia br. rozpoczęła się kolejna, V edycja corocznego Konkursu o Nagrodę Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców, tj. na najlepszą publikację naukową z 2019 r., której wiodącym autorem jest pracownik lub doktorant instytucji naukowej (w tym uczelni wyższej) z województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego lub zachodniopomorskiego.

Warunki przyznawania nagrody:

1. Nagroda przyznawana jest równorzędnie pięciu Laureatom w następujących pięciu zakresach: 1) nauk humanistycznych i społecznych, 2) nauk biologicznych i rolniczych, 3) nauk ścisłych i nauk o Ziemi, 4) nauk technicznych, 5) nauk medycznych za oryginalne osiągnięcie badawcze, które zostało opublikowane w roku poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie nagrody.

  1. Nagroda przyznawana jest pracownikom lub doktorantom instytucji naukowych w województwach: kujawsko-pomorskim, pomorskim i zachodniopomorskim, którzy w roku poprzedzającym złożenie wniosku spełniali definicję młodego naukowca w rozumieniu art. 360 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

  2. Wnioski o przyznanie Nagrody należy składać w formie elektronicznej na adres: gdansk@pan.pl od 15 stycznia do 31 marca br.

  3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane 31 maja br. na stronie internetowej www.gdansk.pan.pl

  4. WYSOKOŚĆ KAŻDEJ NAGRODY TO:  4.000 zł brutto

  5. WSZYSTKO O NAGRODZIE, w tym Regulamin Konkursu oraz jak składać wnioski konkursowe – na www.gdansk.pan.pl, w zakładce Nagroda Oddziału dla młodych naukowców.

  6. KONTAKT w sprawie Nagrody: tel. 58 712 97 02, gdansk@pan.pl

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Demartin
Treść wprowadzona przez: Marta Demartin
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 20 stycznia 2020 roku, 16:22