fbpx Dr Sławomir Antkiewicz w Radzie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie

Dr Sławomir Antkiewicz w Radzie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie

-A A +A

Dr Sławomir Antkiewicz w Radzie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

dr AntkiewiczDoktor Sławomir Antkiewicz z Katedry Biznesu Międzynarodowego UG został powołany przez wicepremiera Jarosława Gowina do składu Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. To duży sukces wykładowcy Wydziału Ekonomicznego UG. Gratulujemy!

Rada NCBiR składa się z trzydziestu przedstawicieli reprezentujących środowiska naukowe, społeczno-gospodarcze i finansowe. W Radzie zasiadają również przedstawicie poszczególnych ministerstw (przeważnie wiceministrowie). Do obowiązków członków Rady należy m.in. określanie priorytetowych obszarów badań i komercjalizacji ich wyników, określanie warunków przeprowadzania konkursów na projekty badawczo-rozwojowe, ustalanie wysokości środków na nie przeznaczonych, a także ogłaszanie konkursów. Misją Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest bowiem wspieranie polskich jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw w rozwijaniu ich zdolności do tworzenia i wykorzystywania rozwiązań opartych na wynikach badań naukowych w celu nadania impulsu rozwojowego gospodarce.

Pełny skład Rady NCBiR: https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/struktura-ncbr/rada-centrum/sklad-rady/

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Demartin
Treść wprowadzona przez: Marta Demartin
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 12 lutego 2020 roku, 10:24