fbpx Bezdomność vs. COVID-19 – kampania zdrowotna studentów UG | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie
-A A +A

Bezdomność vs. COVID-19 – kampania zdrowotna studentów UG

bezdomni koronawirus a UGStudenci psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, włączając się w akcję pomocy najbardziej potrzebującym w czasie zagrożenia epidemiologicznego, wspólnie z Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta wsparli osoby bezdomne. Udzielali im informacji, w jaki sposób chronić się przed zakażeniem koronawirusem i jak postępować, kiedy do takiego zakażenia dojdzie. Bezdomni to osoby często żyjące w izolacji i niemające dostępu do informacji, a jednocześnie grupa wysokiego ryzyka zakażenia koronawirusem. Taka pomoc jest zatem szczególnie istotna dla wspólnego bezpieczeństwa. 

Troje studentów psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego: Krzysztof Baranowski, Marta Faron i Alicja Partysza zainspirowani zajęciami z „Psychologii zdrowia” z prof. dr hab. Mariolą Bidzan, Kierownik Zakładu Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii UG, które odbyły się jeszcze przed ogłoszeniem epidemii, podjęli decyzję o pomocy osobom bezdomnym w okresie zagrożenia epidemiologicznego. Skontaktowali się z Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta i okazało się, że Towarzystwo było właśnie w trakcie tworzenia bardzo podobnej kampanii. Połączono zatem siły w realizacji tego celu. 

Jak informują studenci, wybrali pomoc osobom bezdomnym, ponieważ jest to grupa wykluczona społecznie. Osoby bezdomne żyją w informacyjnej izolacji, nie mając najczęściej dostępu do telefonu, telewizji i internetu. Jest to jednocześnie grupa wysokiego ryzyka zakażenia koronowirusem.

Pracownicy Towarzystwa przygotowali ulotki z aktualnymi informacjami dot. koronawirusa, a studenci psychologii, zaopatrzeni w niezbędne środki ochrony, udali się na ulice Trójmiasta i przekazali materiały osobom bezdomnym. Ulotki zawierają informacje o możliwościach zarażenia koronawirusem, objawach choroby COVID-19, ochronie przed zarażeniem oraz informacje o instytucjach, z którymi należy się kontaktować w razie podejrzenia zakażenia. 

Studenci o kampanii zdrowotnej: 

Krzysztof Baranowski

Spojrzenie na dzisiejsze ulice ukazało prawdę, że nie wszyscy mają gdzie #zostaćwdomu. Są to ludzie którzy bardzo często budzili się w nowej rzeczywistości, w której już nie mogli spotkać tych, którzy im dotychczas pomagali. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta wie co robi. I robi to każdego dnia, każdego tygodnia, każdego roku. Nie jest łatwo, ale potrafią działać w sposób profesjonalny, angażując grupę oddanych, otwartych na pomoc i drugiego człowieka ludzi. I dlatego każdy kto chciałby dołożyć swoją cegiełkę, powinien to zrobić, wspomagając ich w ich codziennej ciężkiej pracy. I to był nasz pomysł – pomóc tym którzy wiedzą jak to robić najlepiej. 

Marta Faron

Z Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta jestem związana od 2017 roku, gdy zaczynałam moją pracę jako streetworkerka. Podczas tej pracy miałam okazję poznać wielu wspaniałych ludzi, którzy w wyniku różnych trudnych życiowych sytuacji znaleźli się na ulicy. Każde spotkanie, każda rozmowa uświadamiała mi jak ważne jest to, aby podchodzić do niech bez uprzedzeń i stereotypów. Wśród bezdomnych kryją się za nimi ludzkie tragedie, fatalne zbiegi okoliczności, niespełnione marzenia, błędy i pomyłki, ale także ogromny potencjał i potrzeba, aby ktoś w nich uwierzył. 

Alicja Partysza

Wzięłam udział w tej akcji z myślą o rozszerzeniu kampanii w moim rodzinnym mieście Tczewie, gdzie nie jeździ autobus z pomocą, jest tylko jedna ogrzewalnia i brakuje wsparcia dla osób bezdomnych. Czują się opuszczeni. Z moich doświadczeń wynika, że osoby bezdomne potrzebują nie tylko informacji, ale także zwykłej rozmowy. W trakcie tych spotkań doświadczyłam, jak bardzo potrzebują kontaktu z innymi ludźmi, który nawet w normalnych warunkach jest przecież ograniczony. 

O Towarzystwie:

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta jest niezależną, katolicką organizacją, której celem nadrzędnym jest pomoc osobom bezdomnym i ubogim, w duchu patrona św. Brata Alberta. Jest to jedna z największych organizacji pozarządowych w Polsce. Zrzesza 2500 członków zorganizowanych w 67 kołach. Każde koło stara się zorganizować schronisko, kuchnię lub inną formę pomocy ludziom bezdomnym i ubogim. 

Koło Gdańskie Towarzystwa Pomocy im św. Brata Alberta zostało założone w maju 1989 roku z inicjatywy mieszkańców Trójmiasta. Prowadzi 3 schroniska całodobowe (w tym jedno dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością), 2 noclegownie i 1 ogrzewalnię dla bezdomnych mężczyzn. 

Więcej informacji o działaniach Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta: http://www.bezdomnosc.org.pl/

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Demartin
Treść wprowadzona przez: Marta Demartin
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 9 kwietnia 2020 roku, 18:46