fbpx Kolejne dofinansowanie Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki dla UG | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie

Kolejne dofinansowanie Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki dla UG | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie

-A A +A

Kolejne dofinansowanie Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki dla UG

polsko-niemiecka fundacjaGrant „Wolność działalności gospodarczej w polskiej i niemieckiej kulturze prawnej – perspektywa komparatystyczna” z dofinansowaniem Polsko-Niemieckiej Fundacja na rzecz Nauki

Kierownikiem grantu międzynarodowego, dofinansowanego przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki, z ramienia Uniwersytetu Gdańskiego jest dr Hanna Wolska z Wydziału Prawa i Administracji, natomiast ze strony Uniwersytetu w Giessen - dr Magdalena Jaś-Nowopolska z Wydziału Prawa. 

Dofinansowany projekt ma na celu przeprowadzenie badań naukowych o prawnych uwarunkowaniach wolności prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i Niemczech oraz wpływu procesu integracji europejskiej na stosunki gospodarcze w tych krajach. Powyższy cel zostanie osiągnięty poprzez spójną triadę działań naukowych, na którą składać się będą następujące przedsięwzięcia naukowe:

- Debata stanowiąca przyczynek do dyskusji nad problematyką projektu.

- Uruchomienie platformy internetowej, pełniącej rolę narzędzia do kontynuacji dyskusji podjętej w ramach debaty na szerszym forum naukowym („Polsko – Niemieckie Forum Wymiany Myśli Prawnej”).

- Wydanie publikacji naukowej podsumowującej rozważania podjęte przez przedstawicieli nauki prawa polskiego i niemieckiego w ramach dwóch pierwszych działań. Publikacja będzie stanowić nie tylko punkt wyjścia dla podjęcia badań naukowych w przyszłości, ale także będzie miała walor praktyczny, stanowiąc wartościową pozycję dla przedsiębiorców i praktyków prawa, zainteresowanych świadczeniem usług prawnych z zakresu obsługi gospodarczej na polskim i niemieckim rynku.

Podkreślić należy, że wszystkie zaplanowane w  Projekcie działania naukowe, będą służyły zarówno transferowi wiedzy pomiędzy Partnerami projektu, jak również integracji gospodarczej Polski i Niemiec.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maciej Goniszewski
Treść wprowadzona przez: Marta Demartin
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 20 maja 2020 roku, 10:07