fbpx XV Konkurs VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie

XV Konkurs VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie

-A A +A

XV Konkurs VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu

konkurs verba veritatisRusza XV edycja konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu, organizowana przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Akademię Leona Koźmińskiego.

Założeniem konkursu jest podnoszenie i promowanie wiedzy z zakresu etyki biznesu, społecznej odpowiedzialności biznesu i ładu korporacyjnego wśród młodych ludzi, wkraczających na rynek pracy, a jednocześnie umacnianie postaw etycznych w biznesie i życiu codziennym.

Do udziału zapraszamy do udziału studentów i absolwentów uczelni wyższych mających siedzibę w Polsce, autorów prac: licencjackich, magisterskich, doktorskich, habilitacyjnych, MBA, podyplomowych lub inżynierskich, które zostały obronione nie wcześniej niż w 2017 roku. Dla zwycięzców przewidziane zostały nagrody pieniężne o łącznej wartości 6.000 zł (pula nagród może ulec zwiększeniu). 

Zakres tematyczny prac, które mogą zostać zgłoszone:

-  etyka biznesu,

-  zagadnienia etyczne w ekonomii teorii zarządzania i naukach pokrewnych,

-  społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR),

-  ład korporacyjny,

-  innowacyjność społeczna w gospodarce,

-  dobre praktyki na rynku finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem rynku consumer finance,

-  przeciwdziałanie nadużyciom gospodarczym.

Jak zgłosić pracę?

Zgłoszenie konkursowe należy przesłać na adres konkurs@zpf.pl i powinno ono zawierać:

- wypełniony formularz zgłoszeniowy (do pobrania ze strony www.zpf.pl)

- skan/kopię dokumentu potwierdzającego obronę pracy, 

- egzemplarz zgłaszanej pracy i  streszczenie w wersji elektronicznej. 

Termin przyjmowania zgłoszeń: 31 lipca 2020 roku.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.zpf.pl. 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maciej Goniszewski
Treść wprowadzona przez: Marta Demartin
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 20 maja 2020 roku, 11:31