fbpx Naukowcy UG wśród badających efekty zdalnego nauczania | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie
-A A +A

Naukowcy UG wśród badających efekty zdalnego nauczania

Photo by: Vaishnav Vharkat/Unsplash.comCo myślą uczniowie, rodzice i nauczyciele o zdalnym nauczaniu i jak się do niego przystosowali? Czy otrzymali odpowiednie wsparcie? Jakie emocje im towarzyszą? Na te pytania odpowie badanie naukowe przygotowane przez zespół ekspertów Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej, Fundacji Dbam o Mój Zasięg, Fundacji Orange oraz Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Projektem badawczym „Zdalne nauczanie a adaptacja do warunków społecznych w czasie epidemii koronawirusa” objęci zostali nauczyciele, uczniowie i ich rodzice z wybranych szkół podstawowych i ponadpodstawowych w całej Polsce. Badanie jest w pełni anonimowe, jednakże zastosowane narzędzie pozwoli porównać odpowiedzi respondentów w obrębie danej szkoły.

– Po raz pierwszy polska edukacja stanęła przed wyzwaniem zdalnej edukacji na tak masową skalę. W sumie można powiedzieć, że tylko nowe technologie ratują dzisiaj proces przekazywania wiedzy. Ale czy oznacza to, że jesteśmy na taką formę w pełni przygotowani. To właśnie chcemy zbadać wykorzystując do tego jakościowe oraz ilościowe narzędzia pomiaru – mówi dr Maciej Dębski z Instytutu Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Informacje od pomysłodawców projektu:

Autorzy badania liczą, że dostarczy ono pogłębionej wiedzy zarówno na temat samego doświadczenia zdalnego nauczania, ale także obszaru higieny cyfrowej, stosunku do nowych technologii czy kwestii związanych z emocjami. Dzięki temu jego wartość wykracza znacznie poza zastosowanie w procesie zdalnego nauczania. Narzędzie badawcze opracowano w taki sposób, aby móc porównać odpowiedzi nauczycieli, ich uczniów oraz rodziców tych uczniów. Takie ujęcie daje pełen obraz pozytywnych i negatywnych aspektów zdalnego nauczania.

Eksperci poszukają odpowiedzi m. in. na takie pytania jak:

  • Co myślą uczniowie, rodzice oraz nauczyciele o zdalnym nauczaniu? Jak oceniają swoje przygotowanie do tej formy prowadzenia zajęć? 

  • Jak zmieniło się korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz różnych zasobów online w czasie rozprzestrzeniania się wirusa w porównaniu do okresu wcześniejszego?

  • Jak wyglądało zaangażowanie nauczycieli, uczniów oraz rodziców w realizację tych zajęć? Jakiego wysiłku (poznawczego, emocjonalnego, fizycznego) to od nich wymagało oraz jakich kompetencji (technicznych, organizacyjnych, metodyczno-dydaktycznych, społecznych)?

  • Jakie emocje i stany emocjonalne towarzyszyły uczniom, rodzicom oraz nauczycielom w okresie prowadzenia zdalnego nauczania?

  • Jakiego rodzaju wsparcia oczekiwali nauczyciele, uczniowie oraz rodzice, a jakie otrzymali?


– Badania rozpoczęliśmy 11 maja 2020 roku i w swojej części terenowej planujemy zakończyć je w połowie czerwca. Już na początku lipca chcielibyśmy podać do wiadomości wybrane wyniki badań, a publikacja naukowa ujrzy światło dzienne na przełomie września i października – dodaje dr Dębski.

Uzyskane wyniki posłużą do sporządzenia raportu naukowego i przygotowania stosownych rekomendacji związanych z edukacją cyfrową oraz przygotowaniem nauczycieli, rodziców i uczniów do wdrażania rozwiązań zdalnego nauczania w edukacji formalnej. Powstałe materiały zostaną udostępnione bezpłatnie dla każdego internauty oraz przekazane podmiotom związanym z kształtowaniem oświaty w Polsce. Ponadto, szkoły biorące udział w badaniu otrzymają zanonimizowany raport z wynikami badania dla swojej placówki.

W skład zespołu badawczego wchodzą: dr hab. Grzegorz Ptaszek (Akademia Górniczo-Hutnicza, Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej), dr Maciej Dębski (Uniwersytet Gdański), Magdalena Bigaj (Fundacja Dbam o Mój Zasięg), dr hab. Jacek Pyżalski (Uniwersytet Adama Mickiewicza) oraz dr Grzegorz Stunża (Uniwersytet Gdański).

Organizatorami badania są: Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej, Fundacja Dbam o Mój Zasięg i Fundacja Orange. Badaniu patronuje Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Więcej informacji o projekcie: www.zdalnenauczanie.org

Photo by: Vaishnav Vharkat/Unsplash.com

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Demartin
Treść wprowadzona przez: Marta Demartin
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 21 maja 2020 roku, 12:38