fbpx Naukowcy z Wydziału Biotechnologii UG wyróżnieni w konkursie PAN w Gdańsku | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie
-A A +A

Naukowcy z Wydziału Biotechnologii UG wyróżnieni w konkursie PAN w Gdańsku

Oddział PAN w Gdańsku przyznał  NAGRODY NAUKOWE DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW za 2019 rok. W zakresie nauk biologicznych i rolniczych wyróżnienie otrzymał mgr IGOR OBUCHOWSKI z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnoligii UG i GUMed.

Zgodnie z postanowieniem Prezydium Oddziału PAN w Gdańsku (Uchwała nr 4/2020 z dn. 13 maja 2020 r.), a następnie z decyzją Prezesa PAN, na podstawie rekomendacji Komisji oceniających zgłoszone prace, wśród wyróżnionych w Konkursie o Nagrodę Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców za najlepszą pracę twórczą opublikowaną w 2019 r. znalazła się także dr Agnieszka Kaczmarczyk-Ziemba.

Wyróżnienie zostało przyznane w kategorii nauk biologicznych i rolniczych za pracę pt. The microbiome profiling of fungivorous black tinder fungus beetleBolitophagus reticulatus reveals the insight into bacterial communities associated with larvae and adults opublikowaną w czasopiśmie PeerJ — the Journal of Life and Environmental Sciences(https://peerj.com/articles/6852/).

Gratulujemy!!!

WARUNKI PRZYZNAWANIA NAGRODY W SKRÓCIE:

1. Nagroda przyznawana jest równorzędnie pięciu Laureatom w następujących pięciu zakresach:

a) nauk humanistycznych i społecznych

b) nauk biologicznych i rolniczych

c) nauk ścisłych i nauk o Ziemi

d) nauk technicznych

e) nauk medycznych za oryginalne osiągnięcie badawcze

2. Nagroda przyznawana jest pracownikom lub doktorantom instytucji naukowych w województwach: kujawsko-pomorskim, pomorskim i zachodniopomorskim, którzy w roku poprzedzającym złożenie wniosku spełniali definicję młodego naukowca w rozumieniu art. 360 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Informacje na stronie: PAN

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Demartin
Treść wprowadzona przez: Marta Demartin
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 3 czerwca 2020 roku, 9:00