fbpx Telemedycyna – nowy kierunek na UG | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie
-A A +A

Telemedycyna – nowy kierunek na UG

Zdjęcie: nci/unsplash.comNa Uniwersytecie Gdańskim przygotowano kierunek „Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health Care Technology”, który odpowiada na współczesne wyzwania zdalnego świadczenia usług medycznych. 

Telemedycyna, dzięki której możemy zdalnie, bez wychodzenia z domu, uzyskać poradę lekarską, receptę, zwolnienie, czy wykonać niektóre badania diagnostyczne, to wygodne, a czasem jedyne rozwiązanie, pozwalające na kontakt pacjenta ze służbą zdrowia. To, jak ważne jest sprawne funkcjonowanie usług medycznych świadczonych z wykorzystaniem nowoczesnych, mobilnych technologii, pokazały wydarzenia związane z pandemią koronawirusa. Są to jednak usługi, które wymagają nie tylko odpowiednio wykształconych lekarzy oraz informatyków, ale także menadżerów, którzy sprawnie zarządzają całym procesem. 

Informacje o kierunku

„Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health Care Technology” – to  unikalny, interdyscyplinarny i jedyny kierunek w Polsce, który łączy spojrzenie ekonomiczne, prawne i techniczne. Jest to kierunek studiów o profilu praktycznym, prowadzony wspólnie przez Wydział Ekonomiczny oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Są to studia II stopnia, prowadzone w systemie niestacjonarnym, kierowane do osób, które posiadają wykształcenie związane m.in. z biologią, biotechnologią, chemią, ekonomią, prawem, administracją, a także z obszaru medycyny, farmacji,  pielęgniarstwa, fizjoterapii czy rehabilitacji, planujących prowadzić działalność gospodarczą z udziałem atrakcyjnej oferty usług, w tym zdalnych. To studia kierowane również do kadry zarządzającej lub administracyjnej, podmiotów sektora ochrony zdrowia, instytucji ubezpieczeniowych i samorządowych zajmujących się ochroną zdrowia oraz osób prowadzących działalność w obszarze związanym ze świadczeniem usług medycznych.

„Telemedycyna…” na Uniwersytecie Gdańskim przygotuje przyszłych absolwentów do podjęcia pracy w różnych sektorach rynku usług ochrony zdrowia. Zdobyte w trakcie studiów wiedza i kompetencje umożliwiają założenie własnej działalności gospodarczej, pełnienie funkcji menedżerskich lub zatrudnienie w instytucjach ochrony zdrowia. 

Przykładowe stanowiska pracy to m.in.: 

menedżer ds. telemedycyny,

specjalista ds. wdrażania systemów telemedycznych,

specjalista ds. konsultacji telekardiologicznych,

specjalista ds. organizacji konsultacji zdalnych,

analityk rynku medycznego,

kierownik jednostki medycznej,

specjalista ds. usług telemedycznych,

specjalista ds. obsługi pacjenta,

audytor podmiotów ochrony zdrowia,

koordynator ds. bezpieczeństwa danych, 

kontroler finansowy w placówce medycznej,

ekspert ds. telemedycyny w ubezpieczeniach zdrowotnych,

kierownik projektu.

Dr Magdalena Markiewicz Prodziekan Wydziału Ekonomicznego ds. rozwoju i współpracy z biznesem wyjaśnia:

- Możliwość wykorzystania aplikacji oraz urządzeń ułatwiających monitorowanie stanu zdrowia jest coraz powszechniejsza, a wiele jednostek kontaktuje się z Uniwersytetem Gdańskim z propozycjami współpracy. Są to jednostki służby zdrowia,  ale także instytucje oraz przedsiębiorstwa, zainteresowane pierwszym w Polsce kierunkiem przygotowującym kompleksowo do wprowadzania działań telemedycznych, co potwierdza pozytywne perspektywy zatrudniania. Trzeba podkreślić, że jest to kierunek o charakterze praktycznym, odpowiadający na potrzeby dynamicznie rozwijającego się rynku pracy w zakresie usług telemedycznych. Jestem przekonana, że połączenie aspektów ekonomicznych, prawnych i technicznych sprawia, że absolwenci będą gotowi do pracy i zarządzania podmiotami ochrony zdrowia, wdrażającymi najnowsze rozwiązania organizacyjne i techniczne.

Kierunek jest realizowany w ramach projektu „PROgram Rozwoju Uniwersytetu  Gdańskiego (ProUG)” i dofinansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Opis kierunku, warunki rekrutacji terminy na stronie: https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20202021/telemedycyna_i_projekty_w_ochronie_zdrowia_health_care_technology-niestacjonarne_-_zaoczne-ii_stopnia

Dynamiczny rozwój i przyszłość telemedycyny (tekst przygotowany przez Wydział Ekonomiczny)

Telemedycyna to znacznie więcej niż realizowane przez internet konsultacje i wystawianie e-recept i e-zwolnień. Potwierdziły to zdarzenia związane z pandemią koronawirusa, które nie tylko wymusiły na nas zmianę niektórych zachowań, lecz także przyspieszyły wprowadzenie wielu rozwiązań technologicznych i ekonomicznych, o których wiedzieliśmy, że są, ale z nich nie korzystaliśmy. Teraz te rozwiązania zostaną z nami także wtedy, kiedy sytuacja zdrowotna wróci do normy. Tak będzie również z usługami telemedycyny, które łączą się z nowym modelami biznesowymi, rozwiązaniami organizacyjnymi i prawnymi, a przede wszystkim z nowym rynkiem pracy. 

Innowacje w tej dziedzinie już zmieniają sposób działania pacjentów, lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, farmaceutów, ale także przedstawicieli instytucji finansowych i ubezpieczeniowych, a także specjalistów od komunikacji społecznej i rynku reklamy. 

Korzyści dla pacjenta

Z punktu widzenia pacjenta telemedycyna oznacza wygodę i łatwiejszy dostęp do wielu świadczeń, bez oczekiwania w długich kolejkach, bez konieczności dojazdu. Wdrożone i stosowane są aplikacje wspomagające terapię i diagnostykę schorzeń dermatologicznych, kardiologicznych czy pulmonologicznych. Możliwy jest zdalny pomiar poziomu ciśnienia, cukru, temperatury, zdalne wykrywanie tachykardii, bradykardii, częstoskurczu komorowego, migotania oraz trzepotania komór i przedsionków oraz monitorowanie pacjentów chorych na astmę czy POChP z wykorzystaniem aplikacji mobilnych zsynchronizowanych z czujnikami i inteligentnymi urządzeniami do pomiaru parametrów. Dzięki zastosowaniu systemów pozwalających na łączenie danych z różnych rodzajów obrazowania (CT, MRI, Videoendoscopy), pacjent otrzymuje pełniejszy obraz diagnostyczny, a przez to lepiej dobraną i skuteczniejszą terapię.

Korzyści dla jednostek medycznych i sektora ubezpieczeń

Z punktu widzenia przychodni, szpitala, poradni rehabilitacyjnej lub diagnostycznej, czy apteki – telemedycyna daje możliwość bardziej kompleksowego, innowacyjnego, szybszego i ekonomicznego świadczenia usług w sferze ochrony zdrowia. Wdrożenie Szpitalnych Systemów Informacyjnych, które pozwalają na  archiwizację, przetwarzanie i udostępnianie danych związanych z realizacją procesu diagnostyczno-terapeutycznego pozwala obniżyć koszty administracyjne nawet o 19% dzięki niższym kosztom materiałów, wynagrodzeń i outsourcingu. W wielu krajach (także w Polsce) obowiązuje HL7 – standard cyfrowej wymiany informacji w środowiskach medycznych, który pozwala na efektywną obsługę komunikatów dotyczących dostępu do danych, ich pobierania i przesyłania, a także pobierania wyników badań i obserwacji klinicznych. Efektywne wdrożenie i stosowanie tego protokołu w praktyce prowadzi do zwiększenia szybkości procesów administracyjnych nawet o 35%.

Z punktu widzenia sektora ubezpieczeń - telemedycyna pozwala rozwiązywać dylemat sprawnego udzielania pomocy w ramach ubezpieczeń zdrowotnych, umożliwia dostęp do zdalnych konsultacji medycznych w formie rozmowy telefonicznej, wideokonferencji oraz czatu i świadczenie usług medycznych, np. w ramach assistance

Dostępność i bezpieczeństwo

Telemedycyna zwiększa dostępność, bezpieczeństwo i jakość usług medycznych. Pojawia się jednak także wiele wyzwań związanych z nowymi technologiami i metodami prowadzenia z ich udziałem przedsięwzięć administracyjnych i biznesowych. Wśród nich są nieznane wcześniej projekty w ochronie zdrowia, przygotowanie do interpretacji danych, zapewnienie ochrony danych osobowych, a także świadczenia pomocy w warunkach braku bezpośredniego kontaktu z klientem. 

Ważną konsekwencją wprowadzenia usług telemedycznych jest możliwość zapobiegania chorobom i ich rozwojowi, a przez to  ograniczanie czasu i kosztów leczenia.

Zdjęcie: nci/unsplash.com

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Demartin
Treść wprowadzona przez: Marta Demartin
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 31 lipca 2020 roku, 9:09