fbpx Rekrutacja do Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji NextGenLab | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie
-A A +A

Rekrutacja do Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji NextGenLab

Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji Retail Institute to centrum badań, analiz i innowacji dla branży centrów i sieci handlowych. W 2019 roku organizacja powołała do życia Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji NextGenLab aby stworzyć platformę stałej współpracy pomiędzy środowiskami akademickimi, nowych technologii i innowacji z firmami tworzącymi centra i sieci handlowe (dalej, branża retail). 

Dołączając do Centrum NextGenLab eksperci podejmują wyzwanie podążania za dynamicznymi zmianami społecznymi i kulturowymi wywołanymi m.in. przez: nowe technologie, wszechobecność urządzeń mobilnych, media społecznościowe oraz digitalizację. Skupiona przy Retail Institute grupa firm i ekspertów mierzy się ze stworzeniem odpowiedzi na wiele zjawisk. To czas, w którym mamy zdecydowanie więcej pytań niż odpowiedzi. Fundamentem prac i inicjowanych procesów jest potrzeba głębokiego zrozumienia problemów oraz uświadomionych i nieuświadomionych potrzeb użytkowników przestrzeni handlowych, usługowych, rozrywkowych i szerzej - miejskich - dlatego zapraszamy do współpracy i kontaktu młodych pracowników naukowych związanych z wydziałami ekonomii, zarządzania, prawa, socjologii, psychologii, ochrony środowiska, ekologii, a także kierunkami technicznymi: architektury, informatyki, elektroniki, wzornictwa, itp. 

Misja Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji, NextGenLab 

  •   zrzeszenie firm i profesjonalistów chcących rozwijać idee inteligentnej, wielofunkcyjnej i dopasowanej do potrzeb i aspiracji użytkowników, miejskiej    przestrzeni handlowo-usługowo-rozrywkowej
  • stworzenie platformy wymiany wiedzy, doświadczeń i informacji 
  • wyznaczanie trendów, z którymi centra i sieci handlowe, usługowe i rozrywkowe oraz przestrzenie miejskie muszą zmierzyć się w perspektywie nadchodzących lat
  • propagowanie wiedzy, kształtowanie postaw i wzorców, które przyczynią się do zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko
  • wspieranie przekształceń firm w innowatorów wykorzystujących potencjał zachodzących zmian: społecznych, demograficznych, kulturowych i technologicznych 
  • promocja rozwiązań, technologii i idei, które wpisują się filozofię NextGenLab
  • wykorzystanie efektu skali i synergii pomiędzy firmami, rozwiązaniami i ideami tworząc elitarną grupę promotorów innowacji
  • nawiązanie współpracy merytorycznej pomiędzy środowiskami biznesowymi i akademickimi poprzez realizację wspólnych projektów edukacyjnych, badawczych, publikację raportów, artykułów i publikacji
  • wsparcie rozwoju potencjału młodych, utalentowanych osób i ich umiejętności kreatywnego, twórczego myślenia

Więcej informacji na temat inicjatywy udziela: 

Anna Szmeja, Prezes Retail Institute

aszmeja@einstitute.com.pl

einstitute.com.plnextgenlab.com.pl 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Demartin
Treść wprowadzona przez: Marta Demartin
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 14 października 2020 roku, 16:32