fbpx Zaproszenie do nadsyłania publikacji do czasopisma Progress | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie
-A A +A

Zaproszenie do nadsyłania publikacji do czasopisma Progress

abcZapraszamy do nadsyłania artykułów do 9 numeru czasopisma "Progress" wydawanego na Uniwersytecie Gdańskim od 2016 roku.

Publikacja jest bezpłatna, a czasopismo ma formę zarówno papierową, jak i elektroniczną. Wydawcą czasopisma jest Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Wersja elektroniczna, od najbliższego numeru, znajdzie się na Platformie Czasopism UG.

Przyjmujemy artykuły studentów, doktorantów i młodych pracowników naukowych (do 5 lat po obronie doktoratu) z obszarów nauk humanistycznych i społecznych. Każdy artykuł przechodzi proces podwójnej recenzji, a także korekty wydawniczej.

Wszystkie opublikowane artykuły będą miały nadany nr DOI. Na podstawie aktualnych uregulowań prawnych MNiSW, za publikacje w czasopiśmie "Progress" przyznawanych jest 5 pkt.

Publikacja artykułu w czasopiśmie jest również realizacją jednego z kryteriów, które można ująć we wniosku o Stypendium Rektora dla najlepszych studentów (dawne stypendium naukowe). Opublikowany artykuł jest również punktowany w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkół doktorskich na UG.

Termin nadsyłania artykułów mija 5 grudnia 2020 roku, a planowany termin ukazania się czasopisma to koniec czerwca 2021 roku.

Wszelkie informacje związane z wymogami edytorskimi znajdują się pod adresem: https://zatokanauki.pl/dla-autorow/

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu mailowego: dominik.bien@ug.edu.pl.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Demartin
Treść wprowadzona przez: Marta Demartin
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 23 października 2020 roku, 12:37