fbpx Rektor prof. Piotr Stepnowski nominował Prorektorów | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie
-A A +A

Rektor prof. Piotr Stepnowski nominował Prorektorów

Rektorzy UGDwoje nowych prorektorów i dwóch już urzędujących – to skład władz rektorskich w UG. Wybrany w poniedziałek na rektora Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Piotr Stepnowski wręczył dziś nominacje swoim zastępcom. To kolejna zmiana we władzach uczelni.

Prof. Piotr Stepnowski objął stanowisko rektora w miniony poniedziałek. Wybrany głosami elektorów UG dokonał zmian na stanowisku kanclerza i kwestor. Nowym kanclerzem został mgr Jacek Jętczak, wieloletni pracownik Uniwersytetu Gdańskiego. Na stanowisko kwestor powołana została mgr Marzena Wojtaszko, również od wielu lat pracująca w UG. – Do obojga mam zaufanie, wiele lat współpracowałem zarówno z panią Marzeną Wojtaszko, jak i panem Jackiem Jętczakiem i doceniam to, co dotychczas zrobili dla uczelni – powiedział rektor prof. Piotr Stepnowski.

Natomiast dzisiaj (środa, 25.11.2020) rektor wręczył nominacje dwóm dotychczasowym prorektorom. Jednym z nich jest dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG, który pozostał na dotychczasowym stanowisku Prorektora ds. Studentów i Jakości Kształcenia. Drugim – kontrkandydat prof. Piotra Stepnowskiego w wyborach rektora – prof. dr hab. Krzysztof Bielawski. Dotychczas pełnił on funkcję Prorektora ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką, obecnie jego zakres obszaru działań został nieco zmodyfikowany przez nowo wybranego rektora, który powołał go na stanowisko Prorektora ds. Innowacji i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym.

Rektor prof. Piotr Stepnowski: - Wielokrotnie powtarzałem, również podczas kampanii, że cenię prof. Krzysztofa Bielawskiego. Cieszę się, że zgodził się pracować razem ze mną dla dobra naszej uczelni. 

Nowymi prorektorami w zespole są: dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG (z Wydziału Prawa i Administracji UG), która objęła stanowisko Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej oraz prof. dr hab. Wiesław Laskowski (z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG oraz  Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych), który objął stanowisko Prorektora ds. Badań Naukowych.

- Zarówno pani prof. Anna Jurkowska-Zeidler, jak i pan prof. Wiesław Laskowski to młodzi, ale doświadczeni naukowcy, którzy sprawowali też funkcje organizacyjne i zarządcze. Wierzę, że razem stworzymy zespół, który wypracuje lepsze standardy w naszej uczelni w każdej dziedzinie, co z kolei przełoży się na wyższe oceny UG nie tylko w rankingach, ale przede wszystkim wśród społeczności akademickiej – podsumował rektor prof. Piotr Stepnowski.

Jak stwierdzili nowo powołani prorektorzy, kanclerz oraz kwestor – praca w zespole rektora Uniwersytetu Gdańskiego jest powodem do dumy i wspaniałym wyzwaniem.

fot. S. Ciszek

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Demartin
Treść wprowadzona przez: Marta Demartin
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 25 listopada 2020 roku, 14:09