fbpx Konferencja Modelowanie samorządu metropolitalnego. Część 1. Zakres działania i zadania publiczne | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie
-A A +A

Konferencja Modelowanie samorządu metropolitalnego. Część 1. Zakres działania i zadania publiczne

instytut metropolitalnyInstytut Metropolitalny organizuje interdyscyplinarną konferencję naukową, podczas której zaproszeni Goście – naukowcy, eksperci i urzędnicy przedstawiać będą koncepcje funkcjonalności samorządu metropolitalnego, w tym katalogi zadań publicznych czy kompetencje służące ich realizacji. A wszystko to po to, by wprowadzić do obiegu naukowego nowe treści, a także, by wyposażyć w niezbędną wiedzę prawodawcę stojącego w obliczu konieczności przeprowadzenia reformy.

Przyszłość to duże miasta i metropolie. Skupiają one coraz więcej ludności, kapitału i funkcji. Nie ma najmniejszej wątpliwości, że dobrze zorganizowana i sprawnie funkcjonująca metropolia to wysoki standard życia mieszkańców. Miejmy nadzieję, że w perspektywie krótkoterminowej również w Rzeczypospolitej Polskiej uregulowany zostanie status prawny samorządu metropolitalnego. Dopóki to się jednak nie stanie, rolą think tanków jest konceptualizacja instytucji – czyli jej modelowanie. Modelowanie samorządu metropolitalnego rozpocząć należy od zakresu działania, zadań publicznych i kompetencji, stąd taki tytuł konferencji. W końcu to funkcjonalność samorządu metropolitalnego powinna stanowić pierwszy krok w budowie instytucji. Pośród potencjalnych „metropolitalnych” dziedzin życia rozważyć należy: politykę rozwoju, planowanie przestrzenne, rozwój infrastruktury transportowej, organizację transportu publicznego, mobilność miejską, gospodarkę wodociągowo-kanalizacyjną, gospodarkę odpadami czy ochronę klimatu.

PROGRAM

25 lutego (czwartek) 2021r.

Sesja ogólna

 • dr Jakub H. Szlachetko, Normatywny model samorządu metropolitalnego. Zakres działania i zadania publiczne
 • dr A. Feja-Paszkiewicz, Ustrojowa pozycja samorządu metropolitalnego i jego zadania. Uwagi na tle Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej
 • dr hab. Mariusz Szyrski, Aksjologiczne podstawy lokowania zadań i kompetencji w samorządzie terytorialnym. Aspekty teoretyczne i praktyczne skutki
 • dr Maciej Kruś, Zadania dla metropolii w kontekście polityk UE
 • dr Roman Marchaj, Zadania wykonywane przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię na Śląsku
 • Prof. UWr, dr hab. Jerzy Korczak, Wrocławski Obszar Metropolitalny – założenia, procedura, projekty

Sesja przestrzenna

 • dr hab. Łukasz Mikuła, Metropolitalne planowanie przestrzenne. Brakujące ogniwo systemu
 • dr Anna Fogel, W poszukiwaniu modelu zarządzania przestrzenno-środowiskowego w metropoliach
 • dr Katarzyna Szlachetko, Light pollution jako wyzwanie samorządu metropolitalnego. Potrzeby i postulaty
 • dr inż. arch. Łukasz Pancewicz Narzędzia operacyjne w urbanistyce – perspektywa praktyczna i rekomendacje zmian

26 lutego (piątek) 2021r.

Sesja transportowa

 • prof. UG dr hab. Marcin Wołek
 • dr Agnieszka Ważna, Mikromobilność i mobilność współdzielona – czy może stanowić realne wsparcie metropolitalnego systemu transportu publicznego?
 • Karolina Orcholska, Zarządzanie transportem i mobilnością w ujęciu metropolitalnym jako warunek rozwoju miast

Sesja gospodarcza

 • dr Grzegorz MasikDziałania wzmacniające odporność obszaru metropolitalnego
 • Maciej Kiełbus, Zarządzanie gospodarką odpadami na obszarach metropolitalnych na przykładzie Aglomeracji Poznańskiej

Sesja społeczna

 • prof. IGiPZ dr hab. Ewa Korcelli – Olejniczak,
  dr Balázs Szabó, Local life in socially deprived inner city districts in the shadow of large investments. The examples of Budapest and Warsaw
 • dr Monika Popow, Metropolitalna polityka społeczna. Szanse i wyzwania
 • dr hab. Tomasz Bojar-Fijałkowski, Podział zadań w zakresie zdrowia publicznego. Nowe koncepcje
 • dr Tomasz Larczyński, Rola samorządu prowincjonalnego w integracji metropolitalnej na przykładach wybranych krajów Republiki Czeskiej: kraje południowomorawski i morawskośląski
 • dr Michał Peno, Komunikacyjne podejście do roli metropolii. Metropolie jako przestrzeń dyskursywnego uzasadniania decyzji
 • mgr Jakub Dorosz-Kruczyński, Ilu ludzi mieści suę w metropolii? O problemach z ewidencjonowaniem mieszkańców i prawnych konsekwencjach takich kłopotów

Sesja finansowa

 • dr hab. Krystyna Nizioł, prof. US, Finansowanie zadań publicznych w związkach metropolitalnych w Polsce (wybrane problemy)

Udział w konferencji prosimy zgłaszać na adres: konferencje@im.edu.pl.

 

W zgłoszeniu prosimy wskazać ewentualny temat wystąpienia, jak również dane do faktury. Decyzje o przyjęciu wystąpienia podejmuje kolegialnie Rada Programowa Konferencji.

„Modelowanie samorządu metropolitalnego. Cześć I: Zakres działania i zadania publiczne”
25-26 lutego 2021 r., ZOOM

Więcej informacji: https://im.edu.pl/konferencjametropolitalna/

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Demartin
Treść wprowadzona przez: Marta Demartin
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 11 stycznia 2021 roku, 14:36