fbpx Wywiad z Rektorem UG w Radiu MORS | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie
-A A +A

Wywiad z Rektorem UG w Radiu MORS

Rektor UG prof. dr hab. Piotr StepnowskiPo trzech miesiącach od objęcia stanowiska Rektora Uniwersytetu Gdańskiego rozmawiamy w Radiu MORS z prof. dr hab. Piotrem Stepnowskim o najważniejszych decyzjach i działaniach jakie w tym okresie podjął. Zapraszamy do wysłuchania wywiadu, który będzie emitowany w poniedziałki 22 lutego i 1 marca o godz. 10 oraz we wtorki 23 lutego i 2 marca o godz. 12.00.

Wywiad rozpoczynamy od pytania dotyczącego sprawy mającej strategiczne znaczenie dla uczelni – ewaluacji jakości działalności naukowej. Od tego jaką ocenę otrzymamy zależy czy Uniwersytet Gdański znajdzie się w gronie najważniejszych z perspektywy rozwoju nauki w Polsce uczelni, a co za tym idzie na jakie wsparcie ze strony rządu będzie mógł liczyć na prowadzenie badań. UG rozpoczęło współpracę z zewnętrzną firmą Index Copernicus, która dokonała już pierwszej estymacji kategorii naukowych reprezentowanych w UG dyscyplin, co pozwoli skoncentrować się na tych dyscyplinach, które na rok przed ewaluacją osiągają słabsze wyniki i je poprawić.

Rektor UG mówił także o programach, których celem jest poprawa jakości badań prowadzonych na uczelni – m.in. o Programie Publikacyjnym UG, Programie Małych Grantów – UGrants i Programie Wsparcia Gdańskiej Humanistyki. Poruszaliśmy też szeroko pojęty temat społecznej odpowiedzialności nauki a w tym .in. powołanie Rzecznika do spraw Rzetelności Naukowej UG, Rzecznika ds. Równego Traktowania i Przeciwdziałania Mobbingowi oraz Centrum Zrównoważonego Rozwoju.

Zachęcamy do wysłuchania całego wywiadu poprzez stronę www.mors.ug.edu.pl.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maciej Goniszewski
Treść wprowadzona przez: Maciej Goniszewski
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 22 lutego 2021 roku, 9:52